Netwerk

Natuurlijk Afkalven

In het praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven werken de stamboeken van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont samen met de LTO toe naar meer natuurlijk afkalven bij dubbelgespierde vleesveerassen. Het praktijknetwerk probeert meer draagvlak te creëren voor natuurlijk afkalven onder de vleesveehouders van dubbelgespierd vleesvee. Het merendeel van de kalveren wordt op dit moment geboren met de hulp van een keizersnede.

Het praktijknetwerk organiseert in 2013 en in  2014 bijeenkomsten voor de vleesveehouders over verschillende thema’s gerelateerd aan natuurlijk afkalven. Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn onder andere het fokbeleid, de rol van dierenartsen, dierenwelzijn en de economische consequenties van natuurlijk afkalven. Op 28 oktober 2013, vond de eerste bijeenkomst plaats met als onderwerp de urgentie van natuurlijk afkalven.

Naast deze bijeenkomsten organiseert het praktijknetwerk regiogesprekken waarin vleesveehouders met elkaar in gesprek gaat over natuurlijk afkalven. Het praktijknetwerk zal ook inzetten op het meten van de bekkens van de runderen. Door het bekken van runderen te meten, weten vleesveehouders welke dieren een voldoende groot bekken hebben om in de toekomst mogelijk natuurlijk af te kalven. Door deze runderen aan te houden en verder te fokken op grotere bekkens kunnen vleesveehouders toewerken naar meer natuurlijke geboortes.

Op deze pagina kunt u foto’s en verslagen van de bijeenkomsten vinden 

Nieuws