Nieuws

Natte plekken aanpakken op maïsperceel

Gepubliceerd op
24 april 2014

Natte plekken is een veel voorkomend en vaak terugkerend probleem op maïspercelen. Dit kan leiden tot ernstige opbrengstderving. Koeien & Kansen deelnemer, Joris Buijs uit Etten Leur geeft een opbrengstderving van 20 procent aan. DLV bedrijfsadviseur Henry van den Akker is van mening dat het op de desbetreffende natte plekken kan oplopen tot 60 procent minder opbrengst.

De www.beslisboomsnijmais.nl heeft een video laten maken over ’Natte plekken in maïsland droogleggen’. Natte plekken ontstaan vaak door slechte ontwateringstoestand van de percelen. De draagkracht van percelen neemt hier door af. Door jaar op jaar met zware machines in het voor- en najaar het perceel op te gaan vindt er verdichting plaats, aldus expert Henry van den Akker.

Egaliseren, draineren en vruchtwisseling

Volgens Joris Buijs is het belangrijk het bodemleven zijn werk goed te laten doen. Daarnaast noemt hij egaliseren, draineren en vruchtwisseling als mogelijke opties. ‘Maar voor de ondernemers aan de slag gaan moeten ze eerst onderzoeken wat de oorzaak is van die natte plekken in het perceel’, zegt Henry van den Akker. Onderzoek de bodem. De ondiepe verdichting van 10 tot 15 centimeter, lost de ondernemer op door een goede grondbewerking en een goede kalktoestand. De diepere verdichtingen in het profiel kan de ondernemer oplossen met een tandcultivator. Daarnaast is het algemene advies Van den Akker zorg voor een goede afwatering voor alle percelen.

Video over natte plekken in maïsland

De www.beslisboomsnijmais.nl heeft een mooie video laten maken over dit onderwerp met onder het ontstaan van natte plekken, het voorkomen en opheffen van deze plekken door het toepassen van maatregelen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan