Nieuws

Mogelijkmakersnetwerken Het Nieuwe Veehouden halen het net op

Gepubliceerd op
17 augustus 2015

Innovatieve veehouders besteden veel tijd en energie om hun nieuwe duurzame veehouderijconcept te realiseren. Maar hoe innovatiever de plannen, hoe moeilijker het is om tot realisatie te komen. Het Nieuwe Veehouden Realisatietrajecten werkte met individuele mogelijkmakers aan individuele ondernemersplannen. Daarbij kwamen structurele knelpunten in het systeem rond de veehouderij naar voren. Sinds begin dit jaar draaien daarom de drie Mogelijkmakersnetwerken: Financiering, Vergunningen en Markt. Om te kijken of/en op welke wijze die structurele knelpunten beperkt kunnen worden voor innovatieve veehouders.

Financiering van innovatie vraagt andere financieringsaanpak

Het Mogelijkmakersnetwerk Financiering heeft met enkele cases verkend wat innovatieve ondernemers nodig hebben om sneller inzicht
te krijgen in financieringsmogelijkheden. Hoe passen duurzame, vernieuwende ideeën binnen het totale financieringssysteem? In de eerste verkenning bleek dat het financieren van vernieuwende ideeën grotere risico’s met zich meebrengt en daarmee niet past bij het standaard risicoprofiel van financieringen die banken verstrekken. In de tweede verkenning kwam in beeld dat het bij veehouders vaak ontbreekt aan inlevingsvermogen over wat alternatieve
financiers belangrijk vinden bij het wel of niet financieren van innovatieve investeringen. Meer over het netwerk financiering

Netwerk markt brengt wijze van markttoegang in beeld

Het oplossen van een duurzaamheidsvraagstuk is vaak het antwoord op een vraag uit de samenleving. Maar een ondernemer kan het
zich niet veroorloven om veel extra kosten te maken ten opzichte van een concurrent. Tenzij die meerkosten via de markt betaald worden. Het Mogelijkmakersnetwerk Markt zoektaan de hand van cases van veehouders en aanvullende literatuurstudie, naar kansen om meerkosten via de markt vergoed te krijgen. Tot nu toe zijn
binnen dit netwerk twee vragen naar voren gekomen die een ondernemer zichzelf moet stellen: Wat is het effect op de kostprijs? En wat is het effect op de marktwaarde van het eindproduct? Dit lijkt logisch, maar in de praktijk blijkt dit nog niet zo simpel. Het netwerk heeft een overzicht gemaakt van vier routes naar de markt met afzetkanalen, marktwaarde en wat dat van de ondernemer
vraagt. Meer over het netwerk Markt

Communicatie en vertrouwen doorslaggevend in vergunningentraject

Als een productiewijze anders is dan anders, past dat al snel niet binnen de regels en procedures rondom vergunningverlening.
Hierdoor komen veehouders en gemeenten vaak in trajecten terecht die innovatie vertragen of zelfs onmogelijk maken. Het Mogelijkmakersnetwerk Vergunningen onderzoekt dit spanningsveld tussen veehouder en gemeente. Door gesprekken met veehouders en praktijkexperts op het gebied van vergunningen/omgeving en een
bijeenkomst met veehouders en ambtenaren.

Het levert beide partijen het meest op wanneer de gemeente ruimte biedt en de veehouder zich open en kwetsbaar opstelt. Het probleem is dat wanneer één van beide partijen ervoor kiest om zich te verschuilen achter procedures, de ander er bekaaid af komt. Het netwerk Vergunningen verkent wat partijen kunnen doen om deze impasse te doorbreken. Van groot belang bij vergunningverlening in de
veehouderij is: het begint met communicatie. De vraag is hoe je écht wederzijds vertrouwen kunt opbouwen. Meer over het
Mogelijkmakersnetwerk Vergunningen

Meer informatie bijeenkomst

In het najaar worden vier bijeenkomsten in verschillende regio’s georganiseerd waar de resultaten vanuit de drie netwerken worden gepresenteerd. Heeft u interesse in één van de bijeenkomsten of wilt u  meer informatie over Het Nieuwe Veehouden –
Mogelijkmakersnetwerken, dan kunt u contact opnemen met projectleider Yvette van Wichen
(Projecten LTO Noord)
via telefoonnummer 088 - 888 66 77.