Nieuws

Module voor de kosten van mestdroging beschikbaar

Gepubliceerd op
30 juni 2014

Wat moet droge geëxporteerde varkensmest opbrengen? Hoever kan ik naar het buitenland rijden om de afvoer en verwerking van gedroogde mest rendabel te maken?

Het praktijknetwerk “Mestafzet op de korrel” heeft de kosten die gemoeid zijn met de droging van mest in beeld gebracht. Met deze kostenindicatie kan een ondernemer bijvoorbeeld het break even point berekenen, waar ligt het omslagpunt bij het drogen van mest.

Door de verplichting tot mestverwerking door de overheid is de noodzaak tot mestverwerking groter dan ooit. Moet ik meedoen met een collectief? Is het aantrekkelijker om een vervangende verwerkingsovereenkomst af te sluiten, en bij wie? Of moet ik zelf tot verwerking overgaan?

Mestafzet op de korrel

Deelnemers aan het praktijknetwerk “Mestafzet op de korrel” hebben de beschikking over een vergister. Daarmee wordt mest en covergistingsmateriaal omgezet in warmte, wat wordt omgezet in elektriciteit. Met de overtollige warmte is het mogelijk het digistaat uit de vergisters te verwerken tot mestkorrels.

Om enig inzicht te krijgen in de rentabiliteit van deze bewerkingen is een module gemaakt waarmee situaties gesimuleerd kunnen worden.

Wat kunt u verwachten van deze module:

1.    Inzicht in de kosten van droging van mest.

2.    Inzicht in de kosten van export van mest, uit te drukken in:

  • a.    Minimale afzetprijs
  • b.    Maximaal te rijden kilometers tot break even punt
  • c.    Rendement van de export, gegeven een bepaalde prijs en afstand.

Lees de toelichting. Klik hier voor de module.