Nieuws

Minder verliezen bij een optimale kuil

Gepubliceerd op
14 november 2016

Als veehouder is het belangrijk te weten wat je voert aan je koeien. Op papier ziet het er vaak net iets anders uit dan in de praktijk. Niet alle fosfor op papier kan de koe in de pens benutten. Laat uw adviseur uitrekenen wat uw koeien nodig hebben, zodat ze geen te kort krijgen. Dit was één van de conclusies tijdens bijeenkomst vanuit het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’, die in het teken stond van voeding in relatie tot ammoniakreductie. Waarbij ook aandacht was voor het maken van een optimale kuil met een zo laag mogelijke NH3 fractie.

Tijdens de bijeenkomst is een rondgang gemaakt op het melkveebedrijf van de familie Oostdam in Bodegraven. Adviseur Thijs Retra van Agrifirm gaf aan de hand van deze bedrijfssituatie voorbeelden en tips uit de praktijk. De middag startte bij de graskuil, waar een aantal vragen de revue passeerden: Hoe warm is de graskuil? Hoe ruikt deze kuil?

Meet temperatuur van de kuil.
Meet temperatuur van de kuil.

Dezelfde  vragen werden gesteld bij de maïskuil. Bij de maïskuil was er ook aandacht voor grofheid van de gehakselde snijmaïs. In de stal observeerden de deelnemers de koeien. Ze keken naar de mest en telden de herkauwslagen van de dieren. Op basis van deze bevindingen werd informatie uitgewisseld over de belang van het maken van een goede kuil.

Aandachtspunten voor een optimale kuil

Een goede kuil is niet alleen van belang voor de smakelijkheid, maar draagt ook bij aan een optimale benutting van het ruwvoer. Zo telt de Kringloopwijzer met “RE totaal”. De koe kan alleen het werkelijke RE omzetten in de pens. Het deel ammoniak is het verschil tussen beiden en met dit percentage van het eiwit kan de koe in feite niets. Om dit percentage zo laag mogelijk te houden is het belangrijk de kuil goed te laten conserveren. Zorg dan ook dat de pH in de kuil snel zakt en dat er geen zuurstof in de kuil aanwezig is. Het goed vastrijden van de kuil verdient dan ook de nodige aandacht. Kijk samen met je loonwerker naar de kuil en laat ze zien waar nu broei zit in de kuil. Dit is vaak op punten waar het gras niet goed verdeeld is. Aanvoersnelheid en shoveltijd op de kuil zijn dan zeer belangrijk. Overleg samen met de loonwerker hoe je dit volgend  jaar kunt verbeteren. 

Naast het inkuilen verdient het uitkuilen op veel bedrijven ook de nodige aandacht. Dit is zeker een aandachtspunt bij minder goed aangereden, broeigevoelige kuilen.  Zorg dus dat er niet teveel lucht in de kuil komt met insteken van de kuiluithaal-apparatuur. 

Deelnemers zelf aan de slag

De deelnemers gaan op hun eigen bedrijf weer aan de slag, waarbij zij de focus hebben op ammoniakreductie.  Zij hebben hun kuiluitslagen aangeleverd van de kuilen die zij op dit moment aan de hun koeien voeren. Op basis van deze gegevens zal een optimaal winterrantsoen samengesteld worden waarbij de focus ligt op het reduceren van ammoniak uitstoot.  Aan de hand van deze kuiluitslagen kwam naar voren dat het fosforgehalte uit kuilanalyses afweek van de werkelijke P-beschikbaarheid  uit de berekeningen van de adviseur. Dit leidde tot de nodige discussie in de groep en stof tot nadenken