Project

Minder Methaanemissie door Melkvee

Om methaanemissie door melkkoeien te verminderen wordt gewerkt aan een indicator voor methaanemissie door individuele koeien, genetische variatie in methaanemissie tussen koeien, samenstelling en functioneren van micro-organismen in de pens, en de interacties tussen de genetica van de koe, de micro-organismen in de pens en het voer van de koe.

De zuivelindustrie streeft naar een reductie van 30% methaanemissie door de Nederlandse melkveestapel in 2020. Dit TIFN-project beoogt hier aan bij te dragen met een geïntegreerde aanpak door samenwerking tussen 4 onderzoeksgroepen van Wageningen University en relevante industriële partners. Het onderzoek is verdeeld over 5 activiteiten.

Indicator

Er wordt een indicator in melk voor methaanemissie door individuele koeien ontwikkeld. Hiertoe wordt van individuele koeien methaanemissie gemeten in klimaatrespiratiekamers, en worden melkmonsters van dezelfde koeien geanalyseerd met behulp van GC, GC-MS en NMR. De resultaten van de analyses van de melkmonsters worden gekoppeld aan de gemeten methaanemissies.

Genetische variatie

De genetische variatie in methaanemissie tussen koeien wordt gekwantificeerd. Hiertoe wordt in samenwerking met Lely Industries een methode om methaan te meten in de adem van koeien tijdens het melken in de robot ingezet bij commerciële melkveebedrijven om voor een groot aantal koeien gegevens te verzamelen. 

Micro-organismen

De samenstelling en het functioneren van de micro-organismen in de pens van koeien worden gekarakteriseerd. Hiertoe worden pensmonsters gebruikt om de samenstelling van de microbiële populatie te typeren door middel van DNA-fingerprinting en om de functies van deze microbiële populatie te typeren door te analyseren welke genen tot expressie komen.

Interactie

De interactie tussen de genetica van de koe, de micro-organismen in de pens van de koe en het voer van de koe wordt onderzocht. Hiertoe wordt een experiment in klimaatrespiratiekamers uitgevoerd waarin de belangrijkste resultaten uit het project worden samengebracht en getoetst.

Mechanistisch model

Er wordt gewerkt aan mechanistische modellen om het inzicht te vergroten in de interacties tussen de genetica van de koe, de micro-organismen in de pens en het voer van de koe. Hiertoe wordt een bestaand model uitgebreid en verbeterd op basis van resultaten uit de andere activiteiten binnen dit onderzoek.

Perspectief

Resultaten van dit onderzoek bieden de betrokken wetenschappelijke partners kansen om een prominente rol te spelen in dit belangrijke onderzoeksveld, en de betrokken industriële partners om bij te dragen aan het reduceren van methaanemissie door melkvee.

Achtergrondinformatie

Project Methane reduction in dairy cows

Nieuws

Producten

Wetenschappelijke publicaties:

Artikelen in vakbladen: