Netwerk

Minder koorts van Qkoorts

Het doel van het netwerk is om alle beschikbare kennis over Qkoorts te verzamelen die van toepassing is op Nederlandse geiten- en schapenhouders.

Dit betreft kennis over maatregelen die veehouders en erfbetreders kunnen nemen om Qkoorts besmetting te voorkomen als persoon en bedrijf èn maatregelen om Qkoorts negatief te worden als persoon en bedrijf. Ook wil het netwerk hulp bieden aan geiten- en schapenhouders die door de Qkoorts problematiek emotioneel in de problemen zijn gekomen.

Aanpak

Het netwerk gaat gebruik maken van de kennis die er is bij veeartsen, GD, GGD, RIVM, ziekenhuizen en specialisten. Ook wordt contact gelegd met andere praktijknetwerken in de geitenhouderij (kengetallen en bedrijfsdraaiboek geitenhouderij, automatisering geitenhouderij) en het kennisontwikkelingsproject ‘biogeit’ om van de ervaringen te leren. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met partijen die ervaring hebben met het ondersteunen van ‘slachtoffers’ zoals Stichting Korrelatie, Slachtofferhulp, etc. Alles kennis wordt verspreid richting sector en periferie en het streven is om ook maatregelenkaarten voor bedrijven en personen te maken en lesmateriaal voor studenten.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.