Netwerk

Met melk meer schaap

In de melkschapenhouderij komt tot nu toe de melkproductieregistratie (MPR) moeilijk op gang. De melkcontrole kost veel tijd en vergt veel handelingen van de boer zelf, waardoor veel melkschapenhouders er tegenop zien. Daarnaast heeft niet iedereen een managementprogramma waarin de gegevens verwerkt kunnen worden.

Maar, in 2010 gaan veel zaken veranderen die nieuwe perspectieven bieden! Er komt elektronische I&R, er komt een online managementprogramma en de melkcontrolevereniging en Fokwaarde+ willen actiever worden in de melkschapenhouderij. Voldoende aanleiding voor dit netwerk om het nu op te pakken! Een goede melkproductiecontrole en -registratie heeft veel voordelen, zeker als velen hieraan meedoen.

Aanpak

Het netwerk gaat zich inzetten voor de verbetering van het systeem van melkproductiecontrole en de automatisering van de melkproductieregistratie in de melkschapenhouderij. Zij wil in samenwerking met de schakels in het proces van melkproductieregistratie, het huidige systeem verder ontwikkelen en vooral stroomlijnen. Speerpunten hierbij zijn beperkte arbeid bij de uitvoering van de melkcontrole op het bedrijf, betrouwbaar systeem met minimale foutkans, goede en snelle uitwisseling van gegevens tussen partijen.

Naast het directe profijt voor de deelnemende schapenhouders, zal ook de sector hiervan profiteren. Bij een goed uitvoerbare MPR zal de deelname toenemen, waardoor een productiestijging is te bereiken. Daarnaast is het praktijknetwerk erop gericht om de deelname aan de melkproductieregistratie te vergroten door digitale en schriftelijke informatie, voorlichtingsbijeenkomsten en demo-dagen. Op deze demo-dagen kunnen andere melkschapenhouders zien hoe de melkcontrole op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd en wat het ze oplevert.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google de titel van het netwerk