Nieuws

Met meer water wordt stront rijden bemesten

Gepubliceerd op
10 mei 2016

Verdunde mest komt sneller in de bodem dan onverdunde drijfmest. Hierdoor wordt verdunde mest beter verdeeld, blijft er minder op het gras liggen en beter door de bodem opgenomen. Belangrijke winst is een lagere ammoniakemissie. Dat is de reden voor de groep grotere bedrijven binnen het praktijknetwerk 'Waarheen met ammoniak op het veen' hiermee aan de slag te gaan.

Alle deelnemers van het netwerk gaan op enkele stroken als demonstratie water toevoegen bij het bemesten van dierlijke mest in de eerste en/of de tweede snede. Dat kan door de mest eerst met water te mengen en dan aan te wenden. Sommigen, zie foto en filmpje, geven eerst de mest en komen direct terug om water over de mest te verspreiden.

Deze tank in het onderstaande filmpje werkt met een verdringerpomp met een extra klep. Met een vacuumpomp zou dit nog makkelijker zijn. Alle deelnemers leggen ervaringen vast en gaan voor de tweede snede (vaak droger en meer kans op ammoniakemissie) nogmaals deze uitdaging aan.

Op het VIC Zegveld zijn al grote verschillen te zien tussen verdunde en onverdunde mest, na het uitrijden van rundveedrijfmest met een sleepvoetbemester.

Bemesten

Ga dus straks ook voor de tweede snede bemesten in plaats van stront rijden. Of probeer het bemesten ook eens met meer water bij de mest. Door bewust bemesten haal je eruit wat erin zit en beperk je de ammoniakemissie!

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Achtergrondinformatie meststoffen

Meststof

Hoewel steeds meer veehouders zich orienteren op verschillende soorten kunstmest en de bijbehorende voor en nadelen, blijft de belangrijkste meststof op het bedrijf vaak onderbelicht. Want drijfmest bevat nagenoeg alle mineralen die het gras nodig heeft om te groeien, denk aan stikstof, fosfaat en kali. Toch zijn veehouders vaak meer bezig met stront rijden dan met bemesten. Want tja de put zit vol dus we moeten rijden. En ook in het najaar moeten de putten weer leeg hoewel deze mest veel minder benut word dan mest die in het voorjaar uitgereden wordt. Met een goede mestaanwending op het juiste moment worden de mineralen uit de mest veel beter benut. Hoeveel kunstmest u strooit is vaak wel bekend maar weet u ook hoeveel stikstof en fosfaat er in de mest op uw bedrijf zit. En is de bodemtemperatuur al 8 ˚C wanneer u bemest, want dan pas komt de grasgroei op gang en wordt de mest echt goed benut.  

Verdunnen van mest

Drijfmest wordt beter benut wanneer deze verdund wordt aangewend op het grasland. Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 40% minder ammoniak wordt uitgestoten wanneer mest verdund (1 deel water op 2 delen mest) wordt aangewend met een sleepvoetbemester. Dit betekent dus dat er meer stikstof beschikbaar blijft voor het gras om te groeien en eiwit uit te vormen. Foto’s gemaakt na het uitrijden van verdunde en onverdunde drijfmest laten al grote

verdund.png

Het verdunnen van de mest geeft dus een betere benutting van stikstof en zorgt ervoor dat de mest minder bovenop het gras blijft liggen. Met name in een droge periode is dit een groot voordeel. Wanneer de mest op het gras blijft liggen groeit het mee omhoog, deze mest wordt minder benut en maakt het gras bovendien minder smakelijk.