Nieuws

Met kruiden naar een betere koegezondheid

Gepubliceerd op
23 februari 2015

Kruiden inpassen in het rantsoen van koeien heeft voordelen voor gezondheid en weerstand, zo ervaren deelnemers uit het praktijknetwerk 'Vooruit met het kruid.' Tijdens een afsluitende bijeenkomst op donderdag 19 februari werd het Inspiratieboekje gedroogde kruiden gepresenteerd.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst waren 40 geïnteresseerde melkveehouders uit heel Nederland naar Riel gekomen. Edith Finke, DLV Rundvee Advies, heeft deze bijeenkomst gefaciliteerd die in het teken stond van de meerwaarde van (gedroogde) kruiden. Vanuit drie verschillende managementfacetten op een melkveebedrijf zijn kruiden toegelicht: verse kruiden in het weiland, gedroogde kruiden in het rantsoen en het effect van kruiden op diergezondheid.

Verse kruiden in weiland

Jan-Paul Wagenaar, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gaf gedurende de bijeenkomst een toelichting van het belang van kruiden in het weiland. Dit kan zijn voor de opbrengst, voor het imago, voor diversiteit en voor diergezondheid. Advies van Wagenaar is, om effect van de kruiden uit de weide te hebben in het rantsoen, 20 procent kruiden in het veld gewenst is.

Belangrijk is om de juiste kruiden en grassen te kiezen bij herinzaai. Uit verschillende metingen die Wagenaar heeft gedaan blijkt dat standaard kruidenmengsels niet optimaal groeien in het weiland. Veel ingezaaide kruiden komen helemaal niet tot groei en bepaalde grassen, bijvoorbeeld kropaar, kunnen erg gaan overheersen.

Wagenaar raadde de bezoekers van het netwerk daarom aan om zelf een mengsel te laten samenstellen wat rekening houdt bedrijfsspecifieke omstandigheden (grondsoort, ontwatering, intensiteit van bedrijf, beweidingsysteem). Met name kruiden als smalle weegbree, duizendblad en chicorei lijken blijvers in het veld.  

Gedroogde kruiden in het rantsoen

Adviseur Bedrijfsontwikkeling Bioconsult België, Wim Govaerts, ging in zijn presentatie nader in op de vraag wanneer wat nodig is om koeien autonoom te voeren. Hierbij nam hij als vertrekpunt een basisrantsoen van gras plus klaver. Aanvullingen van kruiden, en zelfs bomen(loof) van specifiek de rode beuk en es zijn dan nodig.

Daarnaast ging Govaerts in op de voederwaarde van kruiden. Hierin stelde hij dat, kijkende naar de voerderwaarde van kruiden ruw eiwit  en energie in vergelijking met gras goed mee kunnen komen. Het is volgens hem een uitdaging om zo efficiënt mogelijk met diversiteit uit de natuur om te gaan, door alle elementen zo goed mogelijk op elkaar af stemmen.

Diergezondheid

Monique van Riel, Manawe, startte haar verhaal dat er binnen het praktijknetwerk veel kennis is ontwikkeld en gedeeld. We hebben van elkaar geleerd. Belangrijk is dat melkveehouders niet zelf gaan dokteren. Het verstrekken van de verkeerde kruiden kan namelijk grote gevolgen hebben. Van Riel zet kruiden  periodiek in, zodat het zelfregulerend mechanisme van de koe wordt aangewakkerd. Met kruiden kan goed op koppelniveau worden gewerkt, en daarnaast wanneer nodig kunnen aanvullende kruiden worden aangeboden voor individuele problemen. Het voordeel van kruiden is dat er maar weinig van nodig is. De adviesgiften zijn vaak beperkt tot 5-15 gram per koe per dag.

De bedrijven die afgelopen jaar met kruiden hebben gewerkt zijn enthousiast. De resultaten varieerden van geen dunne mest meer, verbeterde vruchtbaarheid, verbetering van de klauwgezondheid en een verlaagd celgetal.

Inspiratieboekje

Inspiratieboekje: Voeren van (gedroogde) kruiden in de melkveehouderij