Nieuws

Mestonderzoek bevat nu standaard kalium

Gepubliceerd op
10 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 neemt het laboratorium Eurofins Agro in Wageningen standaard kalium (K) op in de analyses van zowel vloeibare als vaste mest. Het onderzoek bestaat dan uit fosfaat (P), stikstof (N) en kalium. Door kalium mee te nemen in de analyse kan het bemestingsplan nog beter afgestemd worden.

Het meten van kalium is een extra service van Eurofins Agro in Wageningen. Het is namelijk voor de wetgeving geen verplicht onderdeel. ''Het is echter wel heel behulpzaam voor veel afnemers dat kalium er ook gelijk op staat. Zeker voor akkerbouwers is kalium een belangrijke indicator'', stelt Ad Merks. Hij is business unitmanager Mest & Compost bij Eurofins Agro. ''Voor onze primaire klanten, de loonwerkers en transporteurs, is het tegelijkertijd ook een 'extra' die ze kunnen bieden voor hun klanten. Een win-winsituatie dus. De klant kan ze direct benutten voor het bemestingsplan.''

Kalium vaak extra onderzoeksoptie

In de praktijk werd kalium al heel veel als extra onderzoeksoptie aangevraagd. Het voorziet dus duidelijk in een behoefte. Ad Merks: ''Als boeren en telers in hun bemestingsplan uitgaan van een gemiddeld mestgehalte, dan voeren ze waarschijnlijk vaak te weinig kalium aan. Hierdoor daalt het gehalte in de bodem. Het risico op dalende K-gehaltes neemt overal toe. Mestanalyse voorkomt deze achteruitgang.''

Vrijwillig mestonderzoek

Overigens is het met het oog op het landbouwkundig optimum verstandig om naast het verplicht onderzoek ook een vrijwillig mestonderzoek te laten uitvoeren. Boeren en tuinders ontvangen dan niet alleen informatie over fosfaat, stikstof, stikstof-ammoniak en kalium, maar ook over droge stof, ruw as, magnesium, natrium en de C/N-verhouding. De samenstelling van mest varieert namelijk enorm per bedrijf. Dat heeft te maken met verschillen in rantsoen, de gebruikte hoeveelheid spoelwater, de minerale samenstelling van diervoeders en de samenstelling van de veestapel. Goed mestonderzoek is vaak de ontbrekende schakel, maar wel onmisbaar voor een optimale bemesting.

Standaard onderzoek Graauw

In het laboratorium in Graauw in Zeeuws Vlaanderen van Eurfins Agro bevat onderzoek standaard fosfaat en stikstof.

Bron: Eurofin Agro