Nieuws

Mestflatten met klei/koolstof product “in the picture”

Gepubliceerd op
19 september 2013

Het Praktijknetwerk ‘Goed bodembeheer op veen boert beter’ heeft op drie melkveebedrijven, die hun koeien een klei/koolstof product voeren, de afbraak van de mestflatten gevolgd. Het toevoegen van het klei/koolstof product aan het rantsoen van koeien zou wellicht een positief effect kunnen hebben op de afbraak van mestflatten.

Verse mestflatten en mestflatten van drie weken oud zijn op de foto gezet, gewogen, en vergeleken met referentie mestflatten afkomstig van een rantsoen zonder het klei/koolstof product uit een onderzoek, gefinancierd door PZ, naar afbraak van mestflatten. In het referentie onderzoek betreft het mestflatten van koeien die enkel weidegras in het rantsoen hebben.

Na drie weken is van de mestflatten op de 3 bedrijven met het gebruik van het klei/koolstof product, 37% van de droge stof van de mestflat afgebroken (variatie 25-45%). Op de 10 referentie bedrijven zonder het gebruik van het klei/koolstof product was dit gemiddeld 33% met een variatie van (17-39%). Het lijkt erop dat het al dan niet gebruik van het klei/koolstof product niet tot een groot verschil leidt in afbraak van mestflatten. In bijgevoegde afbeelding zijn de foto’s te zien van 2 bedrijven die het klei/koolstof product voeren en een referentie bedrijf zonder toevoegingen.

Foto's van 2 bedrijven die het klei/koolstof product voeren en een referentie bedrijf

Download de foto's als PDF