Netwerk

Melken voor Morgen II

Het doel is om melk te produceren met minder melkkoeien, minder antibiotica, een betere mineralenefficiëntie en een lagere kostprijs. We willen procesmatig kennis ontwikkelen om de levensduur van koeien te verhogen. Dit willen we vastleggen in een encyclopedie en een beslissingsmodel waarin melkveehouders een antwoord kunnen vinden op hun vraag hoe ze de levensduur van hun vee kunnen verhogen.

Gedurende de afgelopen 2 jaar heeft het netwerk al veel kennis opgedaan over het evalueren van gezondheidsstatus, maar niet over voorspelbare weerbaarheid.

Aanpak

Daarvoor gaan we onder andere op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we de duurzaamheid van een dier voorspellen?
  • Hoe kunnen we weerstand monitoren? Wat zijn weerstandsindicatoren? Metingen aan melk, bloed, speeksel.
  • Wat zijn de kritische succesfactoren voor een hoge duurzaamheid?
  • Wat is het ideale sporenelementen verloop door het jaar en lactatiestadium heen?
  • Wat is een goed rantsoen voor de duurzame koe ?
  • Belangrijkste oorzaken van uitval zijn uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Maar wat zijn daar de belangrijkste oorzaken van?
  • Hoe kunnen we zoveel mogelijk melk produceren met zo min mogelijk verbruik van dieren?
  • Hoe realiseren we zonder nieuwbouw toch duurzame stallen?
  • Hoe kunnen we de afhankelijkheid van antibiotica verminderen?
  • Welke bloedlijnen op het bedrijf doen het nu goed?

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.