Nieuws

Melken met 15 procent ruw eiwit kan

Gepubliceerd op
14 januari 2016

Volgens de deelnemers van het praktijknetwerk 'Waarheen met ammoniak op veen' kan een rantsoen met 15 procent ruw eiwit prima. Het is daarbij wel van belang om het rantsoen zo samen te stellen dat de vertering op peil blijft. Dan zal de melkgift en het eiwitpercentage in de melk nauwelijks dalen, maar het ureum in de melk wel afnemen.

Het praktijknetwerk deed een oriënterende proef met lage ruw eiwitgehaltes in het rantsoen. Op vier bedrijven zijn de koeien een maand lang  gevoerd met 16 procent ruw eiwit en daarna een maand met 15 procent ruw eiwit in het rantsoen. Het was vooral spannend of de melkgift omlaag zou gaan, maar we waren ook benieuwd wat er zou gebeuren met het eiwit en ureum in de melk.  

Resultaten

Tussen de melkgiften bij 15% en 16% ruw eiwit zijn geen significante verschillen gevonden. In grafiek 1 zijn de verschillen in gemiddelde melkgift per bedrijf te zien. Opvallend is bedrijf D, waar de melkgift steeg bij een lager ruw eiwit. Dat benadrukt nog maar eens dat de balans in het rantsoen belangrijker is dan het absolute niveau van ruw
eiwit!

Figuur 1
Figuur 1
Figuur 2


Figuur 3

Groot verschil in ureumgehalte in melk

Het grootste verschil in zowel ureumgehalte als melkgift en eiwitpercentages zijn te zien bij bedrijf A. Dit bedrijf toonde zelfs een significant verband tussen het ureumgehalte bij 15 en 16 procent ruw eiwit. Dit is het enige bedrijf dat weer snel terug is gegaan naar de 16% re in het rantsoen.

Conditie en mest

Naast de ‘harde’ resultaten is ook gekeken naar de conditie, pensvulling en pensbeweging van de melkkoeien. De mest was op alle bedrijven wat dikker bij 15 procent ruw eiwit. In de mest werden bij 15 eiwit ruw eiwit meer grove delen waargenomen dan bij 16 procent. Op twee bedrijven werd ook een significant verband gevonden tussen de mestvezeligheid en het ruw eiwitgehalte:
De vertering van het rantsoen was bij 15 procent ruw eiwit niet optimaal. Waarschijnlijk komt dit door een onevenwichtige
rantsoensamenstelling, omdat de afbraaksnelheid van energie en eiwit niet goed op elkaar zijn afgestemd.