Nieuws

Meer loonwerkers passen drijfmest in de rij toe

Gepubliceerd op
13 april 2015

Meer loonwerkers dan vorig jaar beschikken over een machine die drijfmest in de rij kan toepassen. Deze techniek zorgt ervoor dat mest en het maïszaad dichtbij elkaar geplaatst worden waardoor er een hogere benutting van nutriënten plaatsvindt. Door verdere aanscherping van de gebruiksnormen is een maximale benutting van de nutriënten uit drijfmest wenselijk.

Vorig jaar meldden zich 26 loonwerkers met een machine bij het Ruwvoerplatform via www.beslisboomsnijmais.nl. Dit voorjaar zijn er al acht nieuwe aanmeldingen bij gekomen en staat de teller al op 34 stuks. Van verschillende loonwerkers die zich nog niet hebben aangemeld, is bekend dat ze voorbereiden treffen. Het aandeel neemt dus gestaag toe. Er lijkt dan ook een kentering te zijn. Voorheen verklaarden ondernemers dat hun loonwerkers niet beschikten over de juist machines. Loonwerkers daarentegen verklaarden toen dat zij er nog niet in investeerden, omdat er nog nauwelijks vraag naar deze machine was. Kennelijk is die blokkade minder belangrijk geworden.

Met minder mest gelijke opbrengsten

Dit jaar is er een duidelijke stijgende lijn waar te nemen. Het ligt meer en meer voor de hand om drijfmest in de rij van snijmaïs toe te passen. De benutting van de meststoffen is hoger, aangezien de mest en het maïszaad dichtbij elkaar in de bodem worden gebracht. Hierdoor beschikt de jonge plant sneller over de nutriënten. De resultaten hiervan zijn goed. In de praktijk is bij een volvelds bemesting vaak 50 kuub nodig en bij drijfmest in de rij is 35 kuub voldoende met gelijke gewasopbrengst van gemiddeld 40 ton snijmaïs per hectare. Bij toepassing van elke nieuwe techniek geldt dat het van belang is om te bezien of de werkwijze iets aangepast moet worden aan de omstandigheden. Dat geldt ook voor toepassing van drijfmest in de maïs rij. Een aandachtspunt is dat de grond draagkrachtig (en dus droog) genoeg is voor berijden van de geploegde akker met een mesttank. Het is immers de laatste bodembewerking dus verdichting door berijden kan na het zaaien en bemesten minder goed opgelost worden.

Drijfmest in de rij op de kaart

Op de website van beslisboomsnijmais.nl is een overzichtskaart te vinden met het regionale aanbod van rijenbemesting. Hier is informatie te vinden van de loonwerkers die beschikken over machines waarmee zij rijenbemesting kunnen toepassen. Door te klikken op de ‘vindplekken’ op de kaart kunnen veehouders informatie vinden over de loonwerker en verschillende technieken. Loonwerkers kunnen zich nog steeds aanmelden door een mail te sturen naar info@beslisboomsnijmais.nl.