Nieuws

Meer gemak met nieuwe KringloopWijzer

Gepubliceerd op
6 januari 2015

De KringloopWijzer is voor 2015 weer aangepast en verbeterd. Neventakken bij de melkveehouderij zoals akkerbouwgewassen en intensieve veehouderij kunnen nu ook ingevoerd worden. Daarnaast kunnen resultaten van voorgaande jaren ingelezen worden. Met deze veranderingen kunnen meer melkveehouders de KringloopWijzer gebruiken en zijn de analysemogelijkheden sterk verbeterd.

Deze nieuwe versie is nu te downloaden op de site van www.mijnkringloopwijzer.nl

Neventakken naast melkveehouderij

Er zijn een flink aantal melkveebedrijven met neventakken. Deze bedrijven met een fosfaatoverschot over 2015 moeten de KringloopWijzer dus verplicht gaan gebruiken. Begin 2014 is er door het project KringloopWijzer in samenwerking met het  LEI een analyse gemaakt. Hieruit blijkt dat ongeveer 60 procent van de melkveebedrijven naast melkvee een (beperkte) neventak hebben. Deze bedrijven houden andere dieren op hun bedrijf naast hun melkvee, of telen andere gewassen dan gras en maïs. De andere diersoorten kunnen globaal ingedeeld worden in drie groepen:

  • Het ‘hobbymatig’ houden van schapen, geiten, paarden en/of pony’s.
  • Een kleinschalige vleesvee- of schapentak.
  • Een substantiële tweede tak in een andere diersoort zoals varkens, kippen, melkgeiten of vleeskalveren.

Op ruim een kwart van de melkveebedrijven komt meer dan 0,5 hectare andere gewassen dan snijmaïs en grasland voor. De meest voorkomende gewassen zijn granen, suikerbieten en aardappelen.

Invoeren tweede tak is nu mogelijk

Uit deze analyse bleek dat voor een breed gebruik van de KringloopWijzer binnen de melkveehouderij ook een beperkt aantal neventakken meegenomen moet kunnen worden in het programma. In 2014 heeft het project aan deze aanpassingen gewerkt, zodat de invoer van een aantal neventakken in de KringloopWijzer vanaf 2015 mogelijk is. Overigens zal voor een aantal neventakken (akkerbouw, vleesvarkens, zeugen, vleeskuikens, leghennen) alleen nog de benodigde invoer klaar zijn. Rekenen met deze neventakken (akkerbouw, varkens, pluimvee) kan vanaf februari. Extra invoer is dan niet meer nodig, als de actuele versie al gebruikt is. In februari verschijnt een update, zodat de gemaakte invoerset daar alleen maar ingeladen hoeft te worden voor een correcte berekening.

Analyse over meerdere jaren

Figuur 1:  Resultaten van drie jaren van melkveeproefbedrijf De Marke naast elkaar
Figuur 1: Resultaten van drie jaren van melkveeproefbedrijf De Marke naast elkaar

Een ander groot voordeel van de nieuwe KringloopWijzer is dat meerdere jaren naast elkaar in de uitvoer verschijnen. Natuurlijk mits de voorgaande jaren ook ingelezen zijn. Dit biedt goede mogelijkheden voor een interne bedrijfsvergelijking. Het verschil met voorgaande jaren is hiermee inzichtelijk te krijgen. Vorderingen in technische prestaties zijn zo te monitoren. Zie ook figuur 1. Daarnaast is het voordeel van de mogelijkheid om meerdere jaren in te lezen dat benodigde invoer van voorgaande jaren niet opgezocht hoeft te worden. Bijvoorbeeld de afgeleide gebruiksnormen van fosfaat van de afgelopen jaren. Deze wordt nu automatisch meegenomen als de voorgaande jaren ingelezen worden.

Signaleringen van fouten

Figuur 2 de nieuwe knop ‘toon signaleringen’ geeft bij deze invoerset een melding dat er 7 aandachtspunten bij de invoer zijn.
Figuur 2 de nieuwe knop ‘toon signaleringen’ geeft bij deze invoerset een melding dat er 7 aandachtspunten bij de invoer zijn.

De kans op fouten bij de invoer van de KringloopWijzer is nog steeds aanwezig. In de PC-versie van de KringloopWijzer moet nog veel van de invoer handmatig ingevoerd worden. De PC-versie geeft daarom ook aanwijzingen over mogelijke foute invoer. Er verschijnt een knop ‘toon signaleringen’ in beeld, met daarachter tussen haakjes een getal. Dit geeft het aantal signaleringen weer van een mogelijke foutieve invoer. Dit hoeven echter niet altijd fouten te zijn, maar aandachtspunten als voedermiddelen met hoge gehalten of meststoffen met hoge gehalten. Controleren van de invoerparameter(s), eventueel aanpassen of negeren, leidt tot een betere en betrouwbaardere invoer van de KringloopWijzer. In figuur 2 is een voorbeeld te zien van de knop 'toon signaleringen'  met zeven aandachtspunten bij de invoer van de KringloopWijzer van het bewuste bedrijf.