Nieuws

Meer eiwit en lager krachtvoerverbruik in netwerk Eigen Eiwit Eerst

Gepubliceerd op
10 april 2012

t netwerk Eigen Eiwit Eerst/Duurzaam koeien voeren heeft in haar bijeenkomst van 15 maart haar 3e jaarcijfers besproken. De deelnemers haalden meer ruw eiwit van het eigen land dan gemiddeld in Nederland. Daarnaast realiseerden ze een verlaging van het krachtvoergebruik.

De cijfers zijn geordend in een specifiek overzicht 'kengetallen duurzaam voeren', wat Dirksen Management Support heeft opgesteld voor dit netwerk. De getallen staan inmiddels drie jaren op een rij en er begint zich een duidelijker beeld af te tekenen (zie bijlage). Ieder bedrijf is verschillend, heeft haar eigen doelen en haar eigen maatregelen om duurzamer te gaan voeren. De manier van werken lijkt dan ook erg op die van ‘mineralen managen’. De resultaten laten zien dat de bedrijven ten opzichte van het landelijk gemiddelde van DMS:

  • wat intensiever zijn geworden (15.000 kg FPCM/ha)
  • dat de levensproductie en leeftijd wat hoger is
  • berekende kVEM benutting gelijk gebleven
  • VoerEfficientie (inclusief jongvee)gemiddeld tot goed
  • Krachtvoerverbruik over drie jaar gedaald tot 27 kg / 100 FPCM
  • Bijproducten gedaald
  • N-gift kunstmest/ha gedaald tot ca 140 kg N per ha

Binnen de doelstelling van veel eigen eiwit scoort het netwerk met 65% VEM van eigen land en 66% Re van eigen land boven het landelijk gemiddelde. Dit past ook in de regio en de gemiddelde Cono leverancier. Die is iets extensiever en heeft een wat hoger grasaandeel in het rantsoen.

Bekijk de bijlage met groepsgemiddelden over 3 jaar