Nieuws

Meedenkers gezocht voor nieuwe bedrijfssystemen Amazing Grazing

Gepubliceerd op
19 maart 2013

Amazing Grazing zoekt melkveehouders, voerleveranciers, leveranciers melkrobots of andere bedrijfsadviseurs die met ons willen mee denken over de volgende vragen rond beweiding.

  1. Maize & graze
    Welk afkalfpatroon levert bij beweiding het meeste rendement op? Wij denken aan afkalven in het najaar met veel maïs voeren in winter en vers gras in zomer, is dat zo?
  2. All weather & low cost
    Hoe kunnen we het weideseizoen verlengen? Welke gewassen kun je beweiden? Hoe kun je koeien goedkoop laten overwinteren?
  3. Milking robots & large scale
    Hoe beweid je veel koeien met robots? Hoe is de koerouting? Welk beweidingssysteem past beste bij melkrobots?

Wilt u zelf meedenken of kent u melkveehouders in Nederland of het buitenland die interessant zijn om te volgen, meld u dan aan bij projectleider Paul Galama.

Voor meer informatie zie www.amazinggrazing.eu.

Maize & graze

Maize & Graze

Door koeien in de herfst te laten afkalven kan een hoge productie per koe bereikt worden. ’s Winters op stal de verse koeien veel maïs voeren en zomers in de wei, op het eind van de lactatie, veel gras.

All weather & low cost

All weather & low cost

Het idee is de voordelen van weidegang maximaal te benutten bij alle weersomstandigheden en geen stal. Snel in het voorjaar starten met beweiden op bijvoorbeeld wintergranen, in de zomer bij mooi weer op gras, in de herfst bij slecht weer koeien gelegenheid geven te weiden op hoge percelen of op percelen met verstevigde bodem en in de winter op een zogenaamd ‘outwinter pad’ (gedraineerde bodem) bijvoeren.

Milking robots & large scale

Milking robots & large scale

Automatisering en schaalvergroting neemt de komende jaren toe. De uitdaging is daarom een efficiënt koeverkeer te regelen in de zomer rond de melkrobots en tussen de percelen voor bedrijven met minimaal 4 melkrobots.