Nieuws

'Maatregelenset' ter verbetering van draagkracht

Gepubliceerd op
18 mei 2015

Het praktijknetwerk ‘Draagvlak voor Draagkracht’ heeft een zogenaamde ‘Maatregelenset’ ontwikkeld voor melkveehouders die op hun bedrijf met draagkracht aan de slag willen. In deze set zijn maatregelen gebundeld in vijf hoofdthema’s: ontwatering, bodem en graszode, perceel inrichting, beweiding en graslandgebruik.

Met deze maatregelen wil het netwerk melkveehouders een handvat geven om op hun bedrijf serieus met draagkracht aan de slag te gaan. Hierbij zijn de tips en adviezen in vijf verschillende thema's verdeeld.

1. Ontwatering

Het doel is dat de melkveehouder precies weet hoe het per perceel met de ontwatering en de draagkracht is gesteld, om vervolgens zijn grasland op die momenten te gebruiken (maaien, weiden) als de kans op schade het kleinst is.

2. Bodem & Graszode

Het doel is meer te leren begrijpen van de bodem en graszode in relatie tot de draagkracht. Het gaat onder andere over de keuzen op het gebied van herinzaaien, doorzaaien, rassenkeuze. De link met draagkracht zit hem erin dat een goede bodem zorgt voor een goede grasmat en doorlaatbaarheid waardoor er meer draagkracht is.   
               
3. Perceel inrichting
Het doel is de ondernemer bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van greppels, sloten, dammen en stroomdraden op en tussen zijn percelen. Het gaat erom de percelen dusdanig te verbinden en in te richten dat de gebruiksschade minimaal is  en hierdoor de draagkracht optimaal.                           

4. Beweiding
De melkveehouder maakt een beweidingsplan, gebaseerd op een beweidingsvisie met als doel om het gras zo goed mogelijk te benutten en vertrapping zo veel mogelijk te voorkomen. In een dergelijk beweidingsplan komen meerdere factoren bij elkaar, inclusief draagkracht en vertrappingsschade.
                                           
5. Graslandgebruik

Het doel is de melkveehouder gebruik te laten maken van nieuwe technieken die gebruiksschade voorkomen en daarmee de draagkracht behouden. Dit kan zowel bij beweiden (slim weiden met geautomatiseerde looplijnen) als bij bewerking (slim rijden, machinekeuze, bandenkeuzen en bandenspanning).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Download Maatregelenset