Nieuws

Maatregelen 'Eigen eiwit eerst' samengevat in rapport

Gepubliceerd op
25 juli 2013

Het praktijknetwerk 'Eigen eiwit eerst' heeft de maatregelen om het eiwit op het eigen bedrijf beter te benutten, samengevat in een rapport.

De verschillende maatregelen zijn onderbouwd voor economie, diergezondheid, milieu en arbeid. Het netwerk heeft tot doel  minder (eiwitrijk) krachtvoer aan te voeren en een hogere benutting van het eigen voer/land te halen. Zo streven de netwerkdeelnemers naar minder input en een meer gesloten kringloop.

Praktijknetwerk 'Eigen Eiwit Eerst' is samenwerking met CONO Kaasmakers en maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.