Nieuws

Leverbot bestrijden met loopeenden

Gepubliceerd op
23 januari 2014

De eerste ervaringen van het Praktijknetwerk Leverbot met de inzet van loopeenden op natte delen van weilanden zijn bemoedigend.

De bijeenkomst in november leverde veel vragen van rundveehouders op. Ze waren geïnteresseerd in de bevindingen van de inzet van loopeenden als maatregel tegen de leverbot. In de komende periode worden er meer honden en eenden getraind en de eerste onderzoeksresultaten bekend gemaakt.

Lees de nieuwsbrief

 Zie ook http://www.provinos.nl/actueel