Netwerk

Laat de Gassen je niet Verrassen

Sinds 2008 dient iedere melkveehouder, bij permanent opstallen, emissiearm te bouwen. Vaak wordt deze oplossing gezocht in emissiearme vloeren.

Bij veel emissiearme vloeren wordt de mestkelder zoveel mogelijk dicht gemaakt. Hierdoor blijft niet alleen ammoniak opgesloten in de mestkelder, maar ook andere gassen. Het doel van dit praktijknetwerk is het opdoen van kennis over gasvorming uit mest, die is opgeslagen onder emissie arme vloeren.
Nadat verschillende gasmetingen zijn gedaan bij de netwerkdeelnemers, worden deze resultaten geanalyseerd en afgezet tegen invloedsfactoren (bijv. vloertype, voeding, temperatuur, etc).

Vervolgens wordt met verschillende netwerkpartijen, een groep melkveehouders die al emissiearme vloeren hebben, en deskundige gezocht naar integrale oplossingen voor deze risico’s.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.