Nieuws

Kwaliteitsverbetering stalcompost

Gepubliceerd op
7 januari 2014

Door samenwerking met de deelnemers van het praktijknetwerk 'Gebruikers vrijloopstallen' komt Comgoed Compost per 1 februari 2014 met een keurmerk voor stalcompost.

Tweederde van de deelnemers van het praktijknetwerk 'Gebruikers Vrijloopstallen' gebruikt droge stalcompost om het verdampingstekort in de wintermaanden op te vangen. Door kennisuitwisseling binnen het netwerk is gebleken dat er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen de verschillende gebruikte compostsoorten. Afgelopen winter 2012/2013 kwamen de kwaliteitsverschillen tot uiting in de gebruikerservaringen.

vrijloopstallen.jpg

Eén van die ervaringen was:
Zorg voor aanvoer van droge compost (droge stof percentage > 60 %).  Nattere compost absorbeert minder vocht en is daardoor per ton duurder. Compost met een droge stof percentage van lager dan 50 % niet gebruiken in een vrijloopstal. Veel natte compost vermindert ook de draagkracht

Ook het gehalte aan organische stof, daarmee samenhangend het gehalte aan ruw as,  blijkt van invloed op het absorptievermogen van compost. Hoe lager het gehalte aan ruw as (o.a. zand) des te meer vocht kan er geabsorbeerd worden. Met deze specifieke wensen voor de melkveehouders is Comgoed Compost aan het werk gegaan.

Per 1 februari 2014 komt er een keurmerk op de markt voor stalcompost. Naast eisen omtrent verontreinigingen (glas, plastic en steen) is er ook een extra eis voor TAS (Thermofiele Aerobe Sporenvormers) opgenomen.  Comgoed Compost heeft daarnaast de specifieke wensen van de melkveehouder (droge stof en organische stof) aan het keurmerk toegevoegd.

Klik hier door voor de eisen van het keurmerk stalcompost.