Netwerk

Kwaliteits en rendementsverbetering in de vermeerderingssector

Het netwerk wil een database ontwikkelen met rekenmodule waarin de technische en financiële kengetallen van zoveel mogelijk vermeerderingsbedrijven worden meegenomen.

Hieruit kunnen dan gemiddelden voor elk productiekenmerk worden berekend. Elk bedrijf kan dan bepalen waar zij staan ten opzichte van het gemiddelde en waarop zij hun aandacht moeten vestigen om hun kwaliteit of rendement verder te verbeteren. Ook moet de rekenmodule informatie opleveren over de resultaten van verschillende stalsystemen, voersystemen, etc. Maar ook verschillen tussen afnemers en leveranciers worden op deze manier duidelijk. Zowel de toeleveranciers als de afnemers van deze sector hebben veel marktmacht en zijn om redenen van concurrentie zeer gesloten waar het gaat om vrijgeven van informatie. Nederland moet zijn toonaangevende rol in de pluimveehouderij in de wereld behouden. Resultaten van verschillende bedrijfssystemen onderbouwd met goede cijfers kan hieraan bijdragen.

Aanpak

Alle vermeerderaars in Nederland worden actief benaderd en gevraagd hun relevante technische en financiƫle gegevens aan te leveren. Door het aanleveren van hun technische en financiƫle resultaten kan de database van het project gevuld worden. Als de database gevuld is kunnen de gemiddelde cijfers voor de verschillende productiekenmerken berekend worden. Ook resultaten van verschillende stalsystemen, voerleveranciers, etc. kunnen berekend worden. Alle deelnemende vermeerderaars krijgen dit teruggekoppeld en kunnen zien waar ze staan. In het vakblad voor vermeerderaars BRAVO worden de gemiddelde resultaten ieder kwartaal gepubliceerd en gecommuniceerd met de rest van sector.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk