Netwerk

Kunstmestvervangers, van en voor de regio

Het doel van het netwerk is om kunstmestvervanger, die in de directe omgeving geproduceerd wordt, op de bedrijven toe te passen.

Het gaat er daarbij om de toepassing van de kunstmestvervanger (mineralenconcentraat) meer concurrerend te maken ten opzichte van kunstmest (stikstof en kali) door verbetering van logistiek en aanwendingsmethode. Doel daarbij is de kosten van de aanvoer en aanwending te verlagen. Daarnaast wordt onderzocht hoe de kalikringloop is te beïnvloeden. Het afgelopen jaar is de kunstmestvervanger aangewend in een aparte werkgang met een aangepaste machine. De kosten voor het transport naar de bedrijven, tussenopslag en aanwendingsmethode komen dan dicht bij de uitgerekende bemestingswaarde.

Aanpak

Het praktijknetwerk bestaat uit melkveehouders uit Salland, hun bedrijven zijn gelegen in de omgeving van de producent van een kunstmestvervanger (Biogreen Salland). Deze producent van kunstmestvervanger neemt ook deel aan het netwerk, evenals het loonbedrijf/transportbedrijf en kunstmestleverancier. In het afgelopen jaar hebben zij beperkt ervaring opgedaan met de toepassing van kunstmestvervanger en zijn de ervaringen uitgewisseld. Zij concludeerden dat er ten opzichte van het gebruik van kunstmest meer economisch voordeel te behalen is voor producent en gebruiker.

Het netwerk gaat zich toeleggen op betere systemen voor logistiek en aanwending. Daarvoor willen de deelnemers meer inzicht krijgen in de bemestingswaarde van het product, de combinatie met bemestingen die al worden uitgevoerd, een betere tussenopslag en keuze van gewassen en het aanwendingsmoment.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.