Netwerk

Kunstmestloos boeren op veen

Aan de hand van de nieuwste inzichten vanuit bijvoorbeeld Koeien & Kansen en verschillende mestscheidingsdemonstraties (o.a. de MOBIEDIK tour 2009) gaan we de uitdaging aan het kunstmestverbruik nog verder te verminderen met als uiteindelijke doelstelling kunstmestloos boeren, met behoud van gewasopbrengst en kwaliteit. En een minimaal gelijkblijvend saldo!

Centraal in dit netwerk staat ‘hoe kan ik kunstmestloos boeren op veen?’. We gaan aan de slag met een bemestingsstrategie die erop gericht is uiteindelijk geen kunstmest meer te gebruiken, maar alleen mestproducten van dierlijke oorsprong. Juist op veengrond gaan we nieuwe mogelijkheden verkennen om te bepalen of dit mogelijk is. We laten ons inspireren door collega-veehouders uit voorloperprojecten, en ervaren biologische melkveehouders en proberen de kern van de bemestingsstrategieën te doorgronden. Vervolgens projecteren we deze op de bedrijfsvoering van onze eigen bedrijven en proberen de relevante items uit te werken. Hierbij wordt aandacht besteed aan mestopslag, aanwendingstechnieken, hoeveelheden, verdeling door het jaar, saldoberekeningen, opbrengstbepalingen, etc.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>