Nieuws

KringloopWijzer aan uitgebreide test onderworpen

Gepubliceerd op
24 november 2014

Het project Mijn KringloopWijzer heeft op dit moment ongeveer de resultaten van 1000 KringloopWijzers in beeld. Van deze informatie leren adviseurs en ondernemers wat de resultaten in de sector zijn op het gebied van mineralenefficiëntie en milieubelasting. En hoe zij hierin sturing kunnen geven. Bovendien komen knelpunten in het systeem door veelvuldig gebruik aan het licht.

Naast deze 1000 KringloopWijzers zullen er in de praktijk nog veel meer zijn ingevuld door adviseurs en ondernemers. Zij proberen zich op deze manier alvast voor te bereiden op de komende ontwikkelingen. Vanaf 2015 moeten ondernemers met een fosfaatoverschot namelijk de KringloopWijzer invullen.

Testen van de KringloopWijzer

Door het veelvuldige gebruik van de KringloopWijzer worden niet alleen resultaten verzameld, maar ook knelpunten in het systeem gesignaleerd. Zo blijft het goed invoeren van de KringloopWijzer lastig. Hiermee worden in de praktijk nog vaak fouten gemaakt.

Vooral bij het invoeren van een afwijkende bedrijfsvoering treden er nog wel eens problemen op. Neventakken, ganzenschade of andere mestsoorten zijn eigenlijk nog niet in te voeren. Achter de schermen wordt hard gewerkt om voor deze knelpunten een passende oplossing te vinden. Er is nu bijvoorbeeld een uitgebreid document gemaakt waarin staat beschreven waarom het belangrijk is bepaalde invoerparameters in te vullen. Deze informatie is te vinden op de webpagina FAQ. Hier worden alle vragen en antwoorden rondom de KringloopWijzer verzameld en toegelicht.

Uitbreiding met neventakken in rekenprogramma

Op dit moment vordert de uitbreiding van de neventakken in de KringloopWijzer gestaag.  Vleesvarkens, fokvarkens, leghennen en vleeskuikens worden als intensieve tak toegevoegd. Bij akkerbouw gaat het vooral om een toevoeging van de gewassen; granen, bieten en aardappelen. Onder de term overige graasdieren zijn onder andere vleesrunderen en schapen terug te vinden. Deze dieren zijn in de berekeningen verwerkt. Een laatste test wordt hiervoor uitgevoerd.