Nieuws

Kringloopoptimalisatie in de praktijk

Gepubliceerd op
7 mei 2015

De leden van het praktijknetwerk ‘’Microvergisters in de praktijk’’ hebben een bezoek gebracht aan de UDR -vergister op het rosékalveren bedrijf van de familie Kroes in Uddel. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de achterliggende bedrijfsfilosofie van de familie Kroes, waarbij uitgegaan wordt van een optimale bedrijfskringloop, waarbij rendement de boventoon voert.

De vergister staat nu tweeënhalf jaar op het bedrijf in Uddel. De mest van een deel van de 3600 rosékalveren gaat door de vergister. Dit was een nieuw type vergister voor de leden van het netwerk. De UDR vergister maakt nog geen onderdeel uit van het netwerk. De leden waren dan ook zeer geïnteresseerd in werking van het systeem. In de twaalf meter hoge silo’s gaat de mest volgens het upflow en downflow systeem door de vergister. In de silo’s lopen rechtopstaande geribbelde buizen die gezamenlijk een oppervlak van 2000 vierkante meter hebben. Hier wordt de mest doorheen gedrukt, waarna de bacteriën vervolgens hun werk doen. Per dag wordt er 32 ton mest verwerkt. De verblijftijd van de mest in de vergister is ongeveer twintig dagen. De productie van dit systeem is vrij constant en ligt op 35 kuub gas uit een kuub mest. ‘’Dit zonder een voor- of navergisting”, benadrukt Kroes. De vrijgekomen warmte wordt gebruikt om het proces op gang te houden, gaat naar de buurman en is voor eigen gebruik. De buurman houdt 1300 witvleeskalveren. In totaal levert deze installatie bij Kroes 700.000 kWh op jaarbasis.

Vergister draait technisch goed

Na 2,5 jaar durft Kroes wel te concluderen dat zijn vergister technisch goed draait.  De onderhoudskosten zijn met 2 procent aanzienlijk laag te noemen ten opzichte van het gemiddelde van 7 procent. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat zijn zoon in staat is bijna het complete onderhoud van deze installatie voor zijn rekening  neemt. De kosten zijn verhoudingsgewijs laag, nu is het de kunst om het rendement van de vergister te verhogen’’, zegt Kroes. Hij is van mening dat het investeringsbedrag te hoog is bij de huidige gerealiseerde opbrengsten. Hij is dan ook op zoek naar nieuwe wegen om zijn rendement te verhogen. Zo onderzoekt hij de mogelijkheid om een hydrolyse stap in de kelder te laten plaats vinden in plaats van een voorvergistingsfase voordat de mest in de vergister gaat. De leden van het praktijknetwerk vonden dit een zeer interessante stap. Dit zou betekenen dat je een hogere opbrengst zou kunnen realiseren zonder een forse investering te moeten doen in de installatie. Meerdere leden van het netwerk waren hierin geïnteresseerd. Het praktijknetwerk gaat deze mogelijkheid dan ook verder onderzoeken de komende tijd.

Meer informatie