Netwerk

Kringloop Academie Flevoland

Melkveehouderij Nederland staat voor een belangrijke uitdaging de productie verder te verduurzamen en ontwikkelingsruimte te creëren. Dit vraagt bedrijfsmatige aanpassingen. De invulling van de verduurzaming is bedrijfsspecifiek en word door de omgevingsfactoren en de wensen van de ondernemer zelf bepaald. De melkveehouderij sector ontwikkelt de kringloopwijzer als management instrument om de verduurzaming te ondersteunen.

Maar de melkveehouderij in Flevoland is door deelbouw en grondruil verweven met de akkerbouw in de regio, waardoor de kringloop de bedrijfsgrenzen overschrijdt en van jaar tot jaar betrekking heeft op een wisselend grondoppervlak. Ook de na-teelten door melkveehouders op verhuurde grond zijn onderdeel van het grondgebruik. De in- en uit-gebruikgegeven grond door melkveehouderij en akkerbouw vraagt van beide partijen goed rentmeesterschap voor duurzame samenwerking. Om dit te bereiken is het van belang een beeld te hebben wat de impact en consequenties zijn van de intersectorale samenwerking in termen als bodemefficientie en bedrijfsefficientie op de belangrijkste mineralen aan de hand van de (regiospecifieke) kringloopwijzer.

Het doel van het project is de implementatie  van het instrument ‘KringloopWijzer’ op 60 melkveebedrijven in Flevoland, met tot gevolg bedrijfsoptimalisatie gericht op het vergroten van de efficiëntie.  De deelnemende bedrijven voldoen aan de specifieke bedrijfskenmerken in de regio, zoals in meer of mindere mate van wisselbouw. Dit resulteert in een dataset voor onderlinge bedrijfsvergelijking, waaruit de optimalisatie kan worden opgepakt door de resultaten in 6  studieclubs van ieder 10 deelnemers te delen en te bespreken.

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met de ontwikkellaars de regiospecifieke omstandigheden uit te wisselen, zodat bij de ontwikkeling van de kringloopwijzer de regiospecifieke omstandigheden via extra kengetallen ingebouwd kunnen worden, zodat de benutting op bedrijfsniveau, bodemniveau, maar ook op neventak (landruil) inzichtelijk wordt gemaakt.

Nieuws