Nieuws

Kostprijs melk gestegen in Polen, Nieuw Zeeland en China

Gepubliceerd op
2 november 2015

Wereldwijd was de melkprijs over 2014 hoog, maar de kostprijs daarentegen was ook gestegen. Vooral in de landen Polen, Nieuw Zeeland en China kenden de kosten voor het produceren van melk een forse stijging. Naast de daadwerkelijk gestegen productiekosten in deze landen is de stijging voor een deel te verklaren door de ongunstige wisselkoersen van de Amerikaanse dollar.

Deze en andere informatie staat in het onlangs verschenen ‘IFCN Dairy report 2015’ en de bijbehorende Press release IFCN Dairy Report 2015.

De kosten voor de Poolse bedrijven stegen flink nadat zij toegetreden zijn tot de Europese Unie. De toetreding zorgde voor hogere lonen en een stijging van de grondprijzen. De laatste paar jaren daalde de kostprijs door devaluatie van de zloty en verhoogde efficiëntie. De kostprijs in China is de afgelopen jaren vooral gestegen door hogere voer- en arbeidskosten, maar ook door de sterke Chinese yuan vergeleken met de Amerikaanse dollar. Maar ook de kostprijs van Nieuw-Zeelandse melkveebedrijven is de afgelopen jaren flink gestegen. Nieuw-Zeeland stond altijd bekend als een land met zeer lage kosten. Maar door gestegen prijzen van productiemiddelen en een gestegen waarde van de Nieuw Zeelandse dollar wordt de kostprijs van Europese melkveehouderij benaderd.

Totale wereldmelkproductie 778 miljoen ton ECM

IFCN schat dat er in 2014 121,5 miljoen melkveebedrijven waren, die gezamenlijk 778 miljoen ton ‘energy corrected milk’ (ECM) produceerden. Dit betreft de melk van koeien en buffels met 4 procent vet en 3,3 procent eiwit. Het gemiddelde melkveebedrijf in de wereld heeft 2,9 koeien met een melkproductie van 2145 ECM kilogram per dier per jaar.

Variatie tussen melkveebedrijven en kosten groot

De kostprijsvergelijking die het IFCN jaarlijks uitvoert, is gebaseerd op 170 typische melkveebedrijven in 55 landen. Hieruit blijkt dat de variatie groot is tussen de verschillende bedrijfstypen en landen. Zo bedraagt de kostprijs voor melk in Kameroen op een extensieve melkveehouderij 4,5 US-$ per 100 kilogram melk. In Zwitserland ligt de kostprijs op een gemiddeld bedrijf op 118 US-$ per 100 kilogram melk. De gemiddelde kostprijs van alle geanalyseerde landen bedroeg in 2014 46 US-$ per 100 kilogram melk.

Melkaanbod daalt in 2015

Het jaar 2014 kende een goede melkprijs, maar deze prijzen liggen alweer ver achter ons. In 2015 is de melkprijs fors lager dan in 2014. Dit komt doordat de vraag en het aanbod van melk wereldwijd niet goed in balans zijn. De vraag bleef achter bij het aanbod. Vooral de landen China en Rusland namen flink minder zuivel af, terwijl het aanbod hoog was. Mede door de hoge melkprijs van 2014 en de goede omstandigheden voor gewasgroei is er veel melk geproduceerd. Het aanbod is in de loop van 2015 wel weer gezakt. Deze daling wordt veroorzaakt door de lagere melkprijs en de mindere gewasgroei in sommige delen van de wereld, zoals in bijvoorbeeld Nieuw Zeeland.

De verwachting is dat ook de kostprijzen wereldwijd zullen dalen. Zeker als we deze vergelijken in US-$. De wisselkoers speelt daarbij een rol. Maar ook zullen melkveehouders uitgaven besparen en efficiënter werken, gedreven door de lage melkprijs. Eerste inschattingen van het IFCN voor kostprijzen in 2015 laten stabiele kosten voor de USA zien en lagere kosten (US-$) in de EU, Nieuw Zeeland, Brazilië en Polen.

Meer informatie

Naast kostprijsvergelijkingen, geeft het rapport ook een beeld van de structuur van melkveehouderij van circa 100 landen. Deze landen vertegenwoordigen ongeveer 98 procent van de melkproductie in de wereld. De status en trends van de mondiale melkveesector worden ook in beeld gebracht. Meer informatie is te vinden op www.ifcnnetwork.org.