Project

Koper voorbij de pens

Koper (Cu) is een belangrijk mineraal in de fysiologie. Het is onderdeel van een groot aantal enzymen, van belang bij de bloedvorming en bij de opbouw van bindweefsel, huid en haar.

Koper wordt uit het voer geabsorbeerd in de darm, maar bij herkauwers wordt die absorptie belemmerd door de pensflora. Pensbacteriën vormen sulfiden die gemakkelijk neerslaan met koper, waardoor koper verderop in de darm niet meer geabsorbeerd kan worden. In combinatie met een hoog molybdeengehalte in het rantsoen ontstaan nog slechter oplosbare thiomolybdaat-verbindingen. Door al deze reacties in de pens is de absorptie van koper uit het voer bij volwassen herkauwers slechts 2-10%. Het niet geabsorbeerde restant komt in de mest terecht, wat leidt tot een ongewenste opstapeling van koper in het milieu.

Wanneer de absorptie van koper verbeterd wordt, kan de hoeveelheid koper in rantsoenen omlaag en zal de kopervoorraad in het milieu afnemen. Door bij het verstrekken van koper in mengvoer gebruik te maken van verbindingen die pensbestendig zijn, kan de koperabsorptie mogelijk verhoogd worden.

  • In het project ‘Koper voorbij de pens’ wordt onderzocht wat de potentie is van verschillende koperverbindingen op dit gebied. Dit zal de koperexcretie in het milieu verlagen en draagt bij aan het vasthouden van het duurzame en schone imago van de melkveehouderij.

Nieuws

Producten