Nieuws

Koeien & Kansen-bedrijven presteren economisch bovengemiddeld

Gepubliceerd op
16 december 2014

In 2013 hadden de Koeien & Kansen–bedrijven een hoger inkomen dan het Nederlands gemiddelde (Bedrijveninformatienet LEI). Gemiddeld hadden ze nadat alle rekeningen incl. de rente waren betaald, bijna €1 per 100 kg melk meer uit het bedrijf beschikbaar voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen. Op bedrijfsniveau was dit ruim €55.000,-.

De Koeien & Kansen-bedrijven zijn groter en intensiever dan gemiddeld. De gemiddelde oppervlakte is met ruim 66 hectare, ongeveer 14 hectare groter dan het LEI-gemiddelde. De intensiteit is met ruim 19.000 kilogram melk per hectare voedergewas bijna 4.600 kg hoger dan op het gemiddelde bedrijf.

Ondanks intensiteit beperkt hogere voerkosten

Op basis van deze gegevens zou verwacht kunnen worden dat de voerkosten fors hoger liggen dan gemiddeld. Er is op deze bedrijven in verhouding namelijk minder ruimte voor de productie van ruwvoer. Uit de cijfers blijkt dat op deze bedrijven de voerkosten maar beperkt hoger zijn, namelijk +€0,24 per 100 kilogram melk. Dit is 'een goede prestatie’, volgens de LEI-medewerkers. Het saldo is €0,60 per 100 kilogram melk hoger, de niet-toegerekende kosten (land, arbeid, loonwerk, bouwwerken e.d.) zijn €0,76 per 100 kilogram melk lager en het inkomen uit het bedrijf is bijna €2 per 100 kg hoger.

Het aandeel vreemd vermogen op de Koeien & Kansen bedrijven is echter ook hoger dan op de LEI-bedrijven, waardoor de aflossing en rente ook hoger zijn. Uiteindelijk bleef er na betaling van alle rekeningen inclusief de rente bijna €1 per 100 kilogram melk meer over voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen dan bij het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf.

Deelnemers presteren op alle fronten goed

De Koeien & Kansen-bedrijven presteerden in 2013 op alle bedrijfsonderdelen net iets beter dan het Nederlands gemiddelde. Binnen het project Koeien & Kansen wordt veel aandacht besteed aan milieuthema’s, zoals de benutting van stikstof en fosfaat en de gasvormige emissies. Ondanks dat de deelnemers aandacht hebben voor deze onderdelen op het bedrijf, verliezen zij niet de focus op de economie. Sterker nog, een hoge benutting van mineralen, kan ook leiden tot hogere gewas- en melkproducties. Ook dat is gunstig voor het economisch resultaat.

Groter spreiding in resultaten

De spreiding tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is echter groot, net zoals bij de hele groep Nederlandse melkveebedrijven. Een aantal bedrijven houdt in het voor de melkveehouderij gunstige jaar 2013 beduidend meer dan €200.000,- over voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen, maar een ander deel heeft een economisch resultaat dat echt lager is dan het Nederlands gemiddelde. Daar zijn zeker nog verbeteringen mogelijk.