Netwerk

Klaver 4

Het praktijknetwerk Klaver 4 wil de duurzaamheid van de melkveehouderij in Flevoland vergroten door het initiëren van de teelt van vlinderbloemigen. Daarnaast wil ze de laatste kennis uitwisseling over de teelt van vlinderbloemigen.

Aanpak

De teelt van vlinderbloemigen wordt via twee sporen ingezet. Allereerst wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de teelt van wintergewassen. Combinaties van een wintergraan met wintererwten, die in het voorjaar worden geoogst met een volgteelt. Daarnaast worden vlinderbloemigen als klaver en lucerne in combinatie met gras in de hoofdteelt bekeken. Op diverse praktijkbedrijven worden praktijkpercelen gevolgd, waarbij de opbrengsten op perceelsniveau met een mobiele weegbrug en op bedrijfsniveau met de kringloopwijzer worden vastgesteld. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen wordt een impuls gegeven aan de inzet van vlinderbloemigen. Praktijknetwerk ‘Klaver 4’ initieert op deze wijze de toepassing van vlinderbloemigen met het oog op:

  1. Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid
  2. Verhogen van de voerproductie
  3. Vergroten van de biodiversiteit
  4. Verlagen van de kostprijs

Nieuws