Netwerk

Klara heeft voorrang op koe-oversteekplaats ("Klara heeft voorrang")

Het automatisch melksysteem doet op veel bedrijven zijn intrede. De combinatie melkrobot en beweiden is erg lastig, omdat de koe de gelegenheid moet hebben om zelf heen weer te lopen naar de melkrobot. Vaak betekent dat de ondernemers kiezen om het melkvee op stal te houden. Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, imago, duurzaamheid, dierenwelzijn- en gezondheid is deze ontwikkeling niet wenselijk.

De verschillende netwerkpartijen, melkveehouders, in het bijzonder de familie Hupkes, adviesorganisaties, verzekeringsmaatschappij, gemeenten en de agrarische natuurvereniging Berkel en Slinge, willen in dit netwerk werken aan een oplossing voor dit probleem. Hierbij wordt gezocht naar een passende oplossing waarbij de melkkoeien veilig en eenvoudig over kunnen steken over een openbare weg via een koe-oversteek-plaats.

Het uiteindelijke doel is tweeledig:

  1. het ontwikkelen van een passend systeem om weidegang en vrij koeverkeer mogelijk te maken over de openbare weg. Een systeem dat niet alleen praktisch uitvoerbaar is, maar daarnaast ook volledig beleidsmatig, vergunning- en verzekeringstechnisch is onderzocht en afgedekt. Informatie wordt vastgelegd in een handleiding/protocol.
  2. Dit proces en systeem introduceren bij ondernemers en burgers. Zodat andere melkrobotgebruikers, indien inpasbaar, er in de toekomst gebruik van kunnen maken. Burgers kennis laten maken met het fenomeen van overstekende ‘’Klara’s” en kunnen blijven genieten van koeien in de wei.

Aanpak

De aanpak is tweeledig:

  1. Pilotbedrijf van de familie Hupkes in Voorst start met de aanleg van een koeien-oversteekplaats. Het komende jaar zal deze oversteekplaats al gebruikt worden en de bevindingen zullen na één jaar door alle partijen worden geëvalueerd.
  2. Een aantal melkveehouders en de VAN Berkel en Slinge gaan dit initiatief intensief volgen en zullen op basis van de ervaringen uit deze pilot onderzoeken in hoeverre dit principe toe te passen is binnen hun bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor de geïnteresseerde andere netwerkpartijen, zoals gemeenten, verzekeringsmaatschappijen en leveranciers van automatische melksystemen.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk