Netwerk

Kip Verantwoord Gezond!

Doel met dit project is om de drie betrokken vleeskuikenbedrijven voor te bereiden op gewijzigde regelgeving t.a.v. antibioticagebruik en de continuïteit van de bedrijven te waarborgen. Dat willen we doen door te zoeken naar middelen en/of methode welke leiden tot gelijkblijvende of lagere uitval van de veestapel en op deze wijze de continuïteit van de bedrijven te borgen.

Middelen en methoden

In samenwerking met de pluimveedierenarts van Grover Driesland (GDL) en bedrijfsadviseurs van Vee Natuurlijk Gezond (VNG) willen we door middel van een pilot op drie bedrijven onderzoeken of de door GDL & VNG voorgestelde geïntegreerde werkwijze met natuurlijke middelen in de bedrijven kan worden toegepast zonder dat dat de continuïteit van het bedrijf aantast. Adviseurs met een wetenschappelijke achtergrond zullen het onderzoek begeleiden om het wetenschappelijke karakter te waarborgen dat we de juiste gegevens verzamelen en meten voor een waardevol eindrapport voor de sector. De activiteiten van het project zijn:

  1. Onderzoek gedurende een jaar op de bedrijven naar werkzaamheid van natuurlijke middelen en maatregelen.
  2. Afstemming van de samenwerking tussen de adviseurs. En integreren van natuurlijke middelen met reguliere medicatie.
  3. Communicatie van de resultaten van het onderzoek naar alle bij de sector betrokken partijen.

Onderzoek

  1. Op welke wijze en in welke mate kan het antibioticagebruik in de pluimveesector, specifiek de vleeskuikenbedrijven, worden teruggedrongen;
  2. Op welke wijze de resultaten van de samenwerking naar andere sectoren in de veehouderij en de daarmee verbonden dierenartsen kunnen worden uitgedragen.

Om de resultaten van de samenwerking van VNG, GDL en veehouders naar zowel de sectoren in de veehouderij als naar beleidmakers uit te dragen, dienen de resultaten tastbaar en toetsbaar te zijn.