Nieuws

Keuzes voor land op afstand dichterbij

Gepubliceerd op
11 maart 2014

Binnen het praktijknetwerk “Minder toeren” is onlangs een beslismodel ontwikkeld. Met deze tool krijgt de agrariër op een eenvoudige manier inzicht in de extra kosten van een gewas dat op afstand geteeld wordt.

Lennaert-Pieter Rademaker  en Rolf Hogen Esch, studenten van de CAH Dronten deden een literatuurstudie naar de aspecten van grond op afstand. Deze informatie vormde de basis voor de rekentool. De uitkomst van de tool wordt bepaald door de extra kosten die gepaard gaan bij land op afstand te delen door de KVEM opbrengsten per hectare van een bepaald gewas voor een bepaalde afstand. Hierdoor kan de veehouder in een praktische tool verschillende gewassen bij verschillende afstanden naast elkaar vergelijken en zien welk gewas de minste extra kosten/ KVEM geeft bij een bepaalde afstand.

Als ondergrond voor de getallen is informatie uit de KWIN Veehouderij en Akkerbouw gebruikt naast het Handboek Melkveehouderij. Daarnaast zijn diverse deskundigen geraadpleegd binnen DLV. Om kosten van bandenslijtage en brandstofverbruik in beeld te krijgen is contact geweest met Cumela.

Aantal transportbewegingen

Opvallend is dat het aantal transportbewegingen per gewas behoorlijk verschilt. Bij standaardpercelen van 5 ha betekent het telen van gras (bemesting, controle, maaien, schudden, kuilen, kunstmest etc.) al snel 138 transportbewegingen per jaar per perceel. Een gewas als korrelmaïs vraagt maar 90 transportbewegingen en graangewassen ca 50 transportbewegingen.

“Dit betekent dat gras telen op 5 km afstand al snel ca €150,- per ha meer kost dan dichtbij. Voor mais is dat ca €200 per ha. Dat is absoluut gezien een groot verschil maar per kVEM omgerekend weer niet. Dit is sterk afhankelijk van de verwachtte opbrengst en grondsoort, aldus Freerk Oudman, projectleider bij DLV.

Bedrijfskeuzes

Met het programma kan een agrariër bepalen of grond op afstand bij aankoop of huur interessant is en wat de maximale prijs mag zijn. Ook kan gekeken worden welk gewas op die percelen het meest interessant is en de minste kosten oplevert.

De komende tijd wordt de tool geoptimaliseerd. Guus Eeltink en Arne van ’t Schot, deelnemers van het praktijknetwerk “Minder toeren” zijn enthousiast over de tool. Zij hebben hun bouwplan al nagelopen op basis van de ontwikkelde tool en het bleek dat ze op basis van ervaring al de juiste keuzes hadden gemaakt.