Nieuws

Kennis- en onderzoeksagenda Leverbot wil bijdrage leveren aan doorbreken cirkel

Gepubliceerd op
13 augustus 2015

Het praktijknetwerk 'Leverbot, doorbreek de cirkel', GD, WUR, het Louis Bolk Instituut en de Faculteit voor Diergeneeskunde willen met een vijftal thema's leverbot aanpakken. Leverbot is een toenemend probleem voor kleine en grote herkauwers en kan duizenden euro's schade op een bedrijf veroorzaken.

De aanzet tot de samenwerking is gegeven door het praktijknetwerk “Leverbot, doorbreek de cirkel” dat een  expert meeting organiseerde  op 12 december 2014. Het netwerk werd begeleid door PPP-Agro Advies en de bijeenkomst was op VIC Zegveld. Een groot aantal experts en betrokkenen hebben hun bijdrage geleverd aan deze workshop. Daaruit hebben GD Deventer (GD), Wageningen Universiteit en Research (WUR) Louis Bolk Instituut (LBI) en Faculteit Diergeneeskunde (FD) een kennis- en onderzoeksagenda opgesteld voor de komende jaren.

De agenda, is samengevat in een 5-tal thema’s:

  1. Signaleringssysteem op bedrijfsniveau gericht op preventie
  2. De leverbotslak verwijderen uit zijn biotoop
  3. Het effect van maaien op besmetting
  4. Weerstandontwikkeling rund
  5. Kennisbundeling en ontsluiting

De thema’s 2, 3 en 4 hebben een innovatieve insteek, de verwachte resultaten kunnen als input worden gebruikt ter verbetering van een signaleringssysteem (thema 1). Op thema 1 is inmiddels door GD samen met NZO en LTO de “Leverbotalert” ontwikkeld als aanvulling op de leverbotprognose. Veehouders kunnen zich hiervoor al aanmelden om regionale adviezen te ontvangen voor leverbotbeheersing. Thema 5 richt zich op kennisbundeling en het ontsluiten van kennis naar veehouders en dierenartsen om op bedrijfsniveau ook de beoogde effecten te behalen. De onderdelen in het gehele pakket zijn met elkaar verbonden in het streven om de leverbotcirkel te doorbreken.

Deze agenda is in mei aangeboden aan de programmateams Diergezondheid en Weidegang van de Duurzame Zuivelketen. De programmateams herkennen en steunen inhoudelijk de agenda. Vooral de onderdelen kennisoverdracht, het benutten van bestaande informatie en implementeren in de landbouwkundige kennisoverdracht en communicatie hebben prioriteit. De programmateams zullen niet zelf de agenda overnemen, omdat voor hen de bijdrage aan de directe sectordoelen (% weidegang en verlenging levensduur) te beperkt is.

Voor het praktijknetwerk “Leverbot, doorbreek de cirkel” en de deelnemers aan de workshop is de kennis- en onderzoeksagenda de leidraad voor de toekomst om de juiste aandacht te vragen voor het thema. Ze verwachten hiermee een extra bijdrage te kunnen leveren aan het doorbreken van de leverbotproblematiek.

Namens het praktijknetwerk, de expert meeting, Bert Philipsen en Bart van der Hoog