Netwerk

Kennis delen over verduurzaming bodem en gewas d.m.v. CMC-compostering

Het doel is het verzamelen en delen van kennis over het verduurzamen van de bodem door het gebruik van CMC-compost.

Het uiteindelijk doel is dit in de praktijk te kunnen toepassen om het organische stof gehalte in de bodem te verbeteren en daarmee het duurzaam producerend vermogen van de grond, met een lagere input van externe voedingsstoffen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van organische stofbronnen van het eigen melkveehouderijbedrijf, aangevuld met natuurlijke organische bronnen uit de directe omgeving, bijvoorbeeld gemeentelijk groen (gras van plantsoenen, wegbermen etc.) Aanpak Het netwerk organiseert bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen; bezoekt bedrijven met compostering; organiseert lezingen met het thema compostering; en laat het effect van compost op het organische stofgehalte in de bodem onderzoeken.

De kennis van compostering op wijze van CMC- compostering is nog maar in zeer beperkte mate in Nederland aanwezig. CMC-compostering kenmerkt zich door een andere manier van composteren dan het gangbare composteringsproces. CMC-compostering geschied door een actieve wijze van bewerken van het organisch materiaal, waardoor het door het bacteriĆ«le proces wordt omgezet in organische compost die een hoger bodemverbeterend effect heeft dan gangbare compost. 

    Producten

    Meer informatie over producten en tools >>

    Of google op de titel van het netwerk.