Nieuws

KAS doet het goed als kunstmeststof op veengrond

Gepubliceerd op
16 mei 2017

Er komen steeds meer nieuwe soorten kunstmest op de markt. Elke kunstmestsoort claimt de beste te zijn. Vanuit het netwerk 'Waarheen met ammoniak op veen' is gekeken welke soort het beste scoort op veengrond. En wat voor effect heeft het op de ammoniakuitstoot? Uit de voorlopige conclusies blijkt dat 'good old KAS' het beste scoort op veengrond.

Het praktijkwerk heeft dit onderzoek onderzoek geïnitieerd en het is vervolgens uitgevoerd op KTC Zegveld. Momenteel worden de resultaten verder uitgewerkt en op hun statistische waarde geschat.
De voorlopige conclusies laten zien dat KAS het in ieder geval goed doet op veengrond. En dat ammoniumsulfaat voor de 1e snede ook goede resultaten geeft. Na de eerste snede is (na KAS) een vloeibare soort geschikt met Nitraat en Ammonium die in de grond wordt gebracht. Vloeibare ureum-houdende soorten die bovengronds toegediend worden, geven meer verliezen, waarschijnlijk in de vorm van ammoniak.

Het onderzoek

Door de hoeveelheid stikstof in het gras te meten van veldjes met verschillende kunstmestsoorten is te zien hoeveel stikstof is benut en hoeveel er is verdwenen. De verliezen kunnen niet 1 op 1 aan ammoniak worden toegewezen maar geven wel een indruk over de grootte ervan. 
In onderstaande tabel is te zien welke kunstmestsoorten zijn gebruikt en welke opbrengsten daarbij horen, verdeeld over drie maaisneden.

Tabel 1 : Kunstmestsoorten en grasopbrengsten per snede (kg ds per ha)
Tabel 1 : Kunstmestsoorten en grasopbrengsten per snede (kg ds per ha)

De meest opvallende verschillen zijn de lagere opbrengsten in de 1e snede van vooral Urean en in mindere mate Exacote. Daarnaast valt het ook op N-Xt het in de 1e snede goed doet maar het met name in de 2e en 3e snede laat liggen. Urean komt in de 2e snede goed mee. Dat komt waarschijnlijk doordat de 1e snede licht was en er dus sneller hergroei plaatsvond. Toch liet dit product het in de derde snede weer liggen.
Niet alleen de opbrengst aan droge stof is belangrijk, maar ook het RE gehalte want met het RE gehalte kan de opgenomen stikstof worden bepaald. Opbrengst x stikstof gehalte = totaal opgenomen stikstof. Uiteindelijk gaat het om de totale N-opname door het gewas, zoals in de tabel hieronder is weergegeven.

Tabel 2: Stikstof opname uit de bodem door het gras
Tabel 2: Stikstof opname uit de bodem door het gras

In de 1e snede en totaal heeft Urean veruit de laagste stikstofopbrengst. Ook  N-XT valt in totaal tegen, al zit het verlies voor een groot deel in de 2e en 3e snede. In de 1e snede kon ammoniumsulfaat ook goed meekomen. Per snede en over het hele jaar gezien, ging er echter niets boven de ‘good old KAS’. 
Uitdaging is om de resultaten in de context van het weer en de kunstmestsoort te plaatsen. Dit is de komende tijd het onderwerp waar aangewerkt wordt.