Nieuws

Kalivoorziening in maïs essentieel

Gepubliceerd op
23 april 2014

Maïs heeft voldoende kali nodig, vooral op percelen waar een hoge opbrengst wordt gerealiseerd. Veel veehouders gaan er vanuit dat de kali in de drijfmestgift voldoende is voor de behoefte in maïs. Deze gehaltes variëren flink in de praktijk.

De Kali-gehaltes variëren gemiddeld tussen de 4 en 6,5 kilogram Kali per kuub mest. Hier zit dus een flink verschil tussen. Het is dus belangrijk te weten of en hoeveel Kali er met de drijfmestgift gegeven wordt. Op basis hiervan kan dan aanvullend Kali gestrooid worden op het maïsperceel. 

Bepaal samenstelling mest

Veehouders kunnen dit doen door aan de gang te gaan met tip 2: van de eerder door het Ruwvoerplatform gepubliceerde ‘Verbeter top 10’: Analyseer drijfmest. Weet hoeveel meststoffen de drijfmest per ton bevat. Voor meer informatie kijk dan op www.beslisboomsnijmaïs.nl.Het kennen van de samenstelling van de eigen mest wordt nog belangrijker voor veehouders die met lagere drijfmestgiften gaan werken in verband met de aanscherping van de gebruiksnormen op zandgrond.