Nieuws

Inzicht in kengetallen ondersteunt weidegang

Gepubliceerd op
10 februari 2014

De opname van vers gras is één van de belangrijkste kengetallen voor veehouders die meer rendement uit weidegang willen halen. HAS-student Maurice van den Hoven probeerde relaties te leggen tussen kengetallen, besprak het met specialisten en rekende het door met deelnemers van het netwerk 'Dynamisch Beweiden'.

Als stageopdracht heeft Maurice van den Hoven, student HAS Den Bosch, voor het netwerk Dynamisch Weiden een studie uitgevoerd om na te gaan welke kengetallen voor graslandmanagement  resulteren in meer rendement bij beweiding.

In de literatuur is gezocht naar beweidingskengetallen en er zijn gesprekken gevoerd met onderzoekers en adviseurs. Een aantal kengetallen zijn doorgerekend voor de deelnemers van het netwerk. Bovendien heeft Maurice geëxperimenteerd met het leggen van relaties tussen kengetallen.  

Hoewel aan deze relaties op dit moment geen conclusies kunnen en mogen worden verbonden willen we deze relaties, die te zien zijn in het rapport, wel delen ter inspiratie voor verdere ontwikkelingen.    

Kengetallen geven inzicht in beweiding

De kengetallen geven de deelnemers inzicht in hun beweiding en mogelijkheid om te sturen. Zo was de groeiduur van een snede de afgelopen droge zomer een belangrijk kengetal om te besluiten wanneer wel of niet te moeten maaien. Na een bepaalde groeiduur maakt het gras geen opbrengst, maar schiet het in de aar en vormt zaad.

Uit het rapport blijkt dat vooral sturen de versgras opname belangrijk is. Dit is mogelijk door gebruik te maken van het ‘stuur’ op uren weidegang, grashoogte, oppervlakte, bemesting, groeiduur van een snede en benutting van etgroen.

Klik hier door naar het volledige rapport