Nieuws

Investeringswijzer: nieuwe kengetallen voor beter inzicht in rendementsperspectief van een investering

Gepubliceerd op
29 oktober 2012

Binnen het project ‘Groeien in rendement’ is onderzoek gedaan naar kengetallen die een beter inzicht kunnen geven in het rendement van een investering in groeiplannen van melkveebedrijven.

Rekenen.jpg

Tijdens workshops met melkveehouders, adviseurs en docenten bleek dat zij de volgende kengetallen daarvoor waardevol vonden: interne rentevoet, terugverdientijd en extra marge per € 100,- geïnvesteerd vermogen. Daarnaast hecht men er ook aan om via de kengetallen kritieke melkprijs en marge inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van investeringsplannen. Binnen het project is daarom een eenvoudig rekenmodel ontwikkeld waarmee al deze kengetallen berekend kunnen worden op basis van een beperkt aantal invoergegevens en het groeiplan van een bedrijf.

Meer informatie over de waardering voor investeringskengetallen door melkveehouders, adviseurs en docenten en de uitgangspunten van het rekenmodel zijn te vinden in het rapport ‘Beter zicht op rendement van investeringen’ van Wageningen UR Livestock Research. Een overzicht van alle hulpmiddelen vanuit het project vindt u in dit overzicht.

Neem voor meer informatie contact op met Aart Evers of Jelle Zijlstra.