Netwerk

Insecten als Nederlands Kwaliteitsproduct; eisen aan de kweek voor feed, food en farma.

De kweek van insecten is in Nederland een kleine, voornamelijk hobbymatige activiteit.

Ze worden gebruikt als voedsel voor vissen, vogels, reptielen, knaagdieren en amfibieën. En het besef groeit dat insecten -er zijn wel 1400 eetbare soorten-ook voor mensen een hoogwaardige eiwitbron kunnen zijn. De sector is eraan toe een slag te maken van niche naar professionele branche. Het praktijknetwerk wil kwaliteitseisen opstellen en samen kennis ontwikkelen en uitwisselen.

Aanpak

Er lopen verschillende projecten rondom het kweken van insecten. Het netwerk is hier nauw bij betrokken en zal de resultaten vertalen naar praktische factsheets en checklisten en zorgdragen voor kennisuitwisseling. Hiervoor worden workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Uiteindelijk wil het netwerk transparante kwaliteitseisen formuleren, regelgeving inzichtelijk maken en een overzicht maken van risicofactoren, knelpunten én oplossingen voor de insectenkweek.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk