Nieuws

Innoveren zonder drempels

Gepubliceerd op
24 april 2015

Veehouders die vernieuwende ideeën willen realiseren lopen vaak op dezelfde onderdelen vast. De meeste knelpunten zijn te herleiden naar financiering, vergunningen en markttoegang. Het project Mogelijkmakersnetwerken van Het Nieuwe Veehouden bekijkt op deze drie onderdelen wat, en wie, er nodig is om realisatie van vernieuwende ideeën eenvoudiger en effectiever te maken.

In kleine groepjes worden cases van enkele veehouders uitgewerkt. Het doel is niet om die individuele cases op te lossen, maar om uiteindelijk het systeem van financiering, vergunning en markt rondom de veehouderij te verbeteren voor innovatieve en duurzame veehouders.

Vernieuwende ideeën vragen om vernieuwende financiering

Bijvoorbeeld bij financiering. Een veehouder die wat anders doet dan gangbaar heeft moeite om het innovatieve deel van zijn investering gefinancierd te krijgen. Een financier wil graag bewijs dat een investering voldoende rendement oplevert. Het Mogelijkmakersnetwerk Financiering verkent met enkele cases wat nu nodig is om als ondernemer sneller zicht te krijgen op financieringsmogelijkheden. In de eerste verkenning bleek duidelijk dat het financieren van vernieuwende ideeën grotere risico’s met zich meebrengt, en daarmee niet past bij het standaard risicoprofiel van financieringen door banken verstrekt. Hoe vernieuwender je ideeën zijn, hoe vernieuwender je op zoek moet naar financiering.

Netwerk Vergunningen wil structurele aanpassingen

Het Mogelijkmakersnetwerk Vergunningen wil niet om een uitzonderingspositie of om experimenteerruimte vragen. Dat leidt niet tot inzichten waarmee het systeem aangepast kan worden. Het doel is om kleine, maar wel structurele, aanpassingen aan de systeemkant in beeld te brengen. Aanpassingen waarmee meer ruimte komt voor andere manieren van innovatieve en duurzame dierhouderijsystemen. Dit betekent dat veehouders en overheidsmedewerkers elkaars rol beter moeten kennen, elkaars taal moeten leren te verstaan en van daaruit op zoek gaan naar hun gezamenlijke doelen.

Netwerk Markt zoekt naar mogelijkheden om meerkosten vanuit de markt vergoed te krijgen

Vele innovaties zijn gericht op het oplossen van een duurzaamheidsvraagstuk. Vaak dus het antwoord op een vraag uit de samenleving. Sommige van die oplossingen laten zich betalen uit lagere kosten maar vaak ook werken oplossingen juist kostprijsverhogend. Zolang alle boeren diezelfde kosten moeten maken is er geen probleem. Maar een ondernemer kan het zich niet veroorloven om veel extra kosten te maken ten opzichte van een concurrent. Tenzij die meerkosten via de markt betaald worden. Het Mogelijkmakersnetwerk Markt helpt veehouders met het zoeken naar kansen om meerkosten via de markt vergoed te krijgen.