Themadag

Innovatiedag: 'Het roer moet om'

"Het roer moet om" is het thema van de 15e innovatiedag op 28 september 2016 op Zegveld. Deze dag staat in het teken van het verleggen van grenzen, waarbij de nadruk ligt op optimalisatie in plaats van maximalisatie. Dus niet meer, maar juist beter produceren. Heroverweegt u een nieuwe koers voor uw bedrijf, neem dan deel aan deze innovatiedag.

Organisator Team PPP-Agro Advies, KTC, VIC Zegveld, Wageningen Livestock Research, Praktijknetwerk NH3 op Veen
Datum

wo 28 september 2016 10:00 tot 15:30

Locatie KTC Zegveld, Oude Meije 18, 3471 KM Zegveld

Melkveehouders hebben momenteel te maken met lage prijzen, waar u en uw collega’s weinig tot geen vat op hebben. Daarom richten we ons in Nederland al jaren op de kostprijs als middel om van de bulkmarkt te kunnen leven. De vraag is nu: Wordt de Nederlandse kostprijs laag genoeg om te overleven? Twee goed ingevoerde sprekers gaan aan de hand van feiten de vaste paden en denkpatronen in
de melkveehouderij aan de tand voelen. Waar moet het heen, op dezelde manier verder of moet het roer echt om? U krijgt inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen en mag zelf de conclusie voor uw bedrijf trekken op de vraag: Moet het roer echt om?

Inspiratieworkshops in de middag

In het middagprogramma willen we u in vier workshops graag inspireren hoe u het anders kunt aanpakken. Deze workshops hebben enerzijds als doel de kostprijs een stuk verder te verlagen door het echt over een andere boeg te gooien. Van maximalisatie naar optimalisatie! Verder zijn er inspiratieworkshops die u helpen de bulkmarkt te ontwijken en andere verdienmodellen op uw bedrijf te overwegen, zoals biomassateelt.

Aanmelden

Heroverweegt u ook een nieuwe koers voor uw bedrijf? Kom dan naar deze Innovatiedag ‘Het roer moet om!’. Deze dag is kosteloos, waarbij wij alleen voor de lunch een vergoeding van € 10 per persoon vragen. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij t.verhoeff@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.