Nieuws

Infofilm mestscheiden voor gerichte bemesting maïs

Gepubliceerd op
19 juli 2013

Voor het praktijknetwerk ‘Maïs in de Klei zonder Harde Kluiten’ is een informatie film gemaakt over mestscheiden. In deze film wordt meer informatie gegeven over de toepassingsmogelijkheden van dunne en dikke fractie na mestscheiding op maïspercelen op kleigrond. Er worden vier verschillende mestscheidingstechnieken gedemonstreerd.

Door de aanscherping van de gebruiksnormen voor fosfaat mag er steeds minder fosfaat bemest worden op het land. Om zo goed mogelijk aan de behoefte van het gewas te kunnen blijven voldoen wordt er steeds meer gestuurd met verschillende mestsoorten en producten. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van dunne en dikke fractie kan er beter ingespeeld worden op de behoefte van het gewas. 

Afstemming fosfaat-bemesting

Door te gaan mestscheiden kan naast drijfmest een dikke fractie met een relatief lage stikstof/fosfaat-verhouding en de dunne fractie met een hoge stikstof/fosfaat-verhouding worden ingezet. Door bemesting uit te voeren met deze drie mestsoorten wordt het mogelijk om zo goed mogelijk te bemesten en zo goed mogelijk gebruik te maken van de op het bedrijf beschikbare mineralen. De behoefte aan stikstof en fosfaat is afhankelijk van het geteelde gewas en de fosfaattoestand van de bodem.

De informatiefilm gaat in op de verschillende werkingscoëfficiënten voor drijfmest, dunne en dikke fractie, en laat een demonstratie van de volgende vier mestscheiders zien:

  • Vijzelpers
  • Centrifuge
  • Zeefbandpers
  • Beddingmaster 

Voor meer informatie: Janneke Straver, DLV 06-26518663 of j.straver@dlv.nl

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan