Nieuws

Ierland kan snel meer melk produceren

Gepubliceerd op
18 juni 2018

Van 10 tot 13 juni hield het IFCN haar jaarlijkse congres dat dit jaar plaatsvond in Ierland. Tijdens het congres bleek dat de inkomens binnen de melkveehouderij zowel in Europa als in Oceanië flink zijn aangetrokken. Ook in Canada bloeit de sector weer op. In de USA en Zuid Amerika gaat het nu daarentegen economisch wat moeilijker.

Het IFCN publiceert jaarlijks een aantal opvallende resultaten en bevindingen van het congres. Deze zijn het Engels te teruglezen in de Press Release en in artikel over de lange termijn inschatting van de melkproductie met bijbehorende brochure.

Ierland

Tijdens het congres in Ierland werd snel duidelijk dat dit land met weinig inspanning snel meer melk kan produceren. Dat hebben ze de afgelopen jaren ook bewezen. De vraag is of hier ook een limiet op zit in dit land? Ook in Ierland hebben ze te maken met de eisen rondom de emissie van broeikasgassen. Hoewel de emissie per kilogram melk in Ierland het afgelopen jaar wel gedaald is, is de totale emissie aan broeikasgassen wel gestegen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor Ierland het komende jaar.

Lange termijn verwachting 2030

In 2017 is 876 miljoen ton melk geproduceerd in de wereld. Nieuw Zeeland, India, USA en de EU zijn de grootste producenten. In 2030 zal de vraag naar melk een stuk groter zijn. De inschatting is een wereldwijde stijging naar vraag van zo’n 35 procent. Door groei in melkproductie over de gehele wereld zal deze vraag opgevangen worden. Hiervoor is wel implementatie van nieuwe technieken innovatie vereist.

Stabiele melkprijs op korte termijn verwachting

In 2017 krabbelde de melkprijs weer wat omhoog ten opzicht van het jaar 2016. De stijgende melkprijs was het gevolg van een gedaalde melkproductie wereldwijd. De hogere melkprijs geeft vervolgens weer een impuls aan de melkproductie. Deze was in 2017 ongeveer 4 procent hoger dan in het jaar ervoor. Voor 2018 ligt de verwachte groei in melkproductie lager dan in het jaar 2017. Dit komt onder andere door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar van 2018 in Nieuw Zeeland, Argentinië en Europa. Verder is de economische situatie van de melkveehouders in de USA al lange tijd erg matig. Zodat daar nauwelijks groei in melkproductie te verwachten is. Voor de korte termijn verwacht IFCN dan ook een vrij stabiele melkprijs.

Inkomens melkveehouderij wereldwijd

De kostprijzen zijn wereldwijd niet veel anders dan de voorgaande jaren. Dat wil zeggen dat we lage kosten zien in Oceanië, Zuid Amerika en Ierland. De kosten voor melkproductie in de Europa en USA liggen een stuk hoger. Het inkomen van de melkveehouders was in de Europa, Azie en Oceanië was in 2017 gemiddeld genomen goed. In Zuid Amerika heerst een economische crisis. Dit leidt in ieder geval tot een behoorlijke devaluatie van hun valuta en een slechte stemming in het land. Het inkomen van de melkveehouders is daardoor in Zuid Amerika onder druk komen te staan.

In de USA was de melkprijs in 2016 niet zo laag als in Europa, maar toch vrij laag. In 2017 is de melkprijs daar niet gestegen. Dus het inkomen in USA staat al lange tijd onder druk. Dit zorgt voor den slechte sfeer in de sector en betekent dat een aantal melkveehouders moeite zal hebben om het hoofd boven water te houden.

In Canada daarentegen was in de afgelopen periode ruimte om 6% meer melk te produceren. Dat heeft in dit land, dat (nog wel) een melkquotum heeft, tot een positieve sfeer en meer inkomen bij melkveehouders geleid. De verhoogde vraag naar melkvet heeft de ruimte voor 6% extra melk veroorzaakt.