Nieuws

Hogere ruwvoeropbrengst van veengrond

Gepubliceerd op
10 december 2013

K&K deelnemer Coen Hagoort in Waander heeft het afgelopen jaar een hogere grasopbrengst gerealiseerd van zijn veengrond. In het verleden lag zijn graslandproductie lager ten opzichte van zijn omgeving. Na een grondige analyse heeft hij de stijgende lijn te pakken.

Vanaf afgelopen winter is vanuit het project Koeien& Kansen meer aandacht  voor het verhogen van de ruwvoerproductie van het eigen land.  Hier kan op veel bedrijven nog een flinke productieslag gemaakt worden.  

Analyse huidige ruwvoerproductie

Om inzicht te krijgen is het goed om te starten met het analyseren van de huidige ruwvoerproductie.  Op basis hiervan krijgt ondernemer inzicht en kan hij een plan opstellen hoe hij de productie op een verantwoorde manier kan verhogen. Deze productieslag gaat naast kwantiteit ook over de kwaliteit. Het gaat dus niet alleen om de hoeveelheid  droge stof, maar ook over VEM, ruw eiwitgehalte en fosforgehalte per kilogram droge stof. De afgelopen drie jaren was de ruwvoerproductie bij de familie Hagoort niet bijzonder hoog.  Vergeleken met collega‚Äôs uit de regio moest hier zeker enige verbetering te halen zijn. Tussen 2010 en 2012 is de netto gewasproductie per hectare grasland toegenomen van krap 9000 tot nu ruim 10.500 kg droge stof per hectare.

Resultaten groeiseizoen 2013

Voor 2013 was de focus gericht op handhaving van de productie van 2012 met verbetering van kwaliteit. Nu het groeiseizoen achter ons ligt, krijgt Hagoort langzaamaan een beeld van het afgelopen jaar. De droge stofopbrengst per hectare is nu goed in beeld. Maar uit de eerst indruk blijkt dat deze lager ligt dan voorgaande jaren. Kwalitatief zit er echter wel een plus in, namelijk de VEM waarde per kilogram droge stof ligt nu met ruim 880 VEM 50 punten hoger dan in 2012. Het gemiddelde ruw eiwit ligt nuop 183 gram. Dat is 30 gram hoger dan het voorgaande jaar. Voor fosfaat wordt dezelfde lijn gevolgd, namelijk met 4,1 gr per kg droge stof ligt dit nu ook 0,4 gram hoger.

Kwalitatief beter ruwvoer

Hagoort heeft kwalitatief beter voer geproduceerd ten opzichte van voorgaand jaar. Deze hogere kwaliteit  kan betekenen dat de onttrekking van fosfaat en stikstof per hectare ook hoger is dan afgelopen jaren.  Maar dat hangt ook weer af  van de droge stofopbrengst. Dat inzicht komt over ruim een maand, als de daadwerkelijke balans via de KringloopWijzer is opgemaakt.