Nieuws

Hogere droge stofopname uit weidegras

Gepubliceerd op
21 augustus 2014

In het praktijknetwerk Dynamisch Weiden wordt de droge stof opname uit weidegras op basis van de VEM behoefte teruggerekend uit de melkproductie en de ingeschatte opname uit de bijvoeding. Het blijkt dat de koeien in 2014 tot 1 juli meer gras hebben opgenomen dan in 2013.

Bedrijven, die meer inzetten op de vers gras opname bij de koeien kunnen de schommelingen in melkproductie beter beperken. Dit doen zijn door het monitoren van de grasgroei en grasvoorraad.  

De deelnemers van het praktijknetwerk vinden het heel waardevol om een idee te krijgen van de droge stof opname uit weidegras. De methode die gekozen is is misschien niet de meest nauwkeurige methode maar het geeft wel inzicht en dus sturingsmogelijkheden
2013 2014
Bedrijf 1 16 april 27 maart
Bedrijf 2 15 april 21 maart
Fig. 1. Droge stofopname in kg per koe per dag van 20 maart tot 1 juli 2013 op Bedrijf 1
Fig. 1. Droge stofopname in kg per koe per dag van 20 maart tot 1 juli 2013 op Bedrijf 1

Zoveel mogelijk beweiden

Figuur 1 tot en met 4 laten van twee bedrijven uit het netwerk, voor 2013 en 2014, de droge stof opname uit weidegras van 20 maart tot 1 juli zien. In 2013 is later gestart met registreren dan in 2014. De bedrijfsopzet en filosofie zijn bij beide bedrijven totaal verschillend. Uitgangspunt van beide bedrijven is om binnen de randvoorwaarden van het bedrijf zoveel mogelijk te beweiden.

Fig. 2. Droge stofopname in kg per koe per dag van 20 maart tot 1 juli 2014 op Bedrijf 1

Bijvoeding bij hoge melkproductie

Bedrijf 1 stuurt op een hoge melkproductie per koe. Voert relatief veel op stal. Hierdoor ligt het niveau van ds opname uit vers gras voor 2013 en 2014 op hetzelfde niveau; ongeveer 5 kg per koe per dag. De 5 kg is een keuze van de veehouder. Door het wekelijks meten van de grashoogte kan de veehouder grasvoorraad monitoren en bijvoeding tijdig aanpassen.

Fig. 3. Droge stofopname in kg per koe per dag van 20 maart tot 1 juli 2013 op Bedrijf 2
Fig. 3. Droge stofopname in kg per koe per dag van 20 maart tot 1 juli 2013 op Bedrijf 2

Kleine huiskavel

Bedrijf 2 heeft een relatief kleine kavel en zit tegen de maximale ds opname uit weidegras aan. Toch is in 2014 in het voorjaar de ds opname per koe per dag hoger dan in 2013; 6 à 7 in 2014 versus 4 à 5 in 2013. Dit is voor een deel te danken aan het groeiseizoen, maar dit ligt zeker ook aan de uitvoering van het graslandmanagement. De veehouder meet wekelijks de grashoogte en kan op basis hiervan de grasvoorraad monitoren en tijdig bijsturen met uren weidegang en bijvoeding.

Fig. 4. Droge stofopname in kg per koe per dag van 20 maart tot 1 juli 2014 op Bedrijf 2
Fig. 4. Droge stofopname in kg per koe per dag van 20 maart tot 1 juli 2014 op Bedrijf 2

Vroege start met beweiden

In vergelijking met 2013 zijn de melkveehouders minstens twee weken eerder gestart met beweiden (tabel 1) in 2014. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan een vroeger groeiseizoen, maar ook aan de ervaring van de deelnemers. Hun insteek is om de koeien zodra de draagkracht het toelaat naar buiten te doen om groeitrappen te maken. Dan staat er nog onvoldoende gras om de koeien volledig te weiden, maar komen de bedrijven beter en makkelijker in het juiste beweidingsritme.

Op dat moment is in 2014 de drogestof opname uit weidegras op bedrijf 1 ongeveer 4 kg ds/koe/dag en op Bedrijf 2 ongeveer 6 kg ds/koe/dag.

Meer informatie

Legenda behorende bij de figuren.
Legenda behorende bij de figuren.

Klik door naar de theorie over het berekenen van de drogestofopname uit weidegras, samengevat door studenten van CAH Vilentum in Dronten in het rapport: Droge stofopname uit weidegras.