Nieuws

Hoge melkprijzen zorgden wereldwijd voor veel melk

Gepubliceerd op
7 juli 2014

Het International Farm Comparison Network heeft op 16-18 juni in Asiago (Italie) haar jaarlijkse ‘Dairy Conference’ gehouden. Onderzoekers uit de hele wereld zijn hierbij betrokken. Van Armenië tot Uruguay en Nieuw Zeeland tot Canada. Het netwerk dekt meer dan 90% van de mondiale melkproductie. De wereldwijde melkproductie is in 2013 opgelopen naar 608 miljoen ton. En vanwege de hoge melkprijs bleef de melkproductie in de eerste helft van 2014 stijgen. De verwachting is dat nu de melkprijs mondiaal wat gaat dalen.

Wat er echt gaat gebeuren met de melkprijs is lastig te voorspellen. Dat heeft het verleden wel uitgewezen. Vraag en aanbod op de wereldmarkt zijn belangrijke factoren voor de melkprijs. De vraag wordt vooral bepaald door de economische groei in Zuidoost Azië. ‘En dan vooral door de trek naar de steden (urbanisatie) en het aantal baby’s dat geboren wordt. De urbanisatie zorgt voor meer inkomen en dus meer vraag naar melk(producten)’, gaf de Chinese partner aan. Daarnaast vragen baby’s om hoogwaardige voeding. ‘En er worden in China jaarlijks net zoveel baby’s geboren als er mensen in Nederland zijn’, onderstreepte de Chinese deelnemer.

Aanbod weersafhankelijk

Het aanbod van melkproducten wordt voor een deel bepaald door het economisch perspectief. En dan is het vooral de melkprijs die hier de ‘stemming’ bepaalt. Maar ook factoren als quotum en andere regelgeving hebben hun invloed. Daarnaast heeft het weer een belangrijke invloed op de melkproductie. Droogte, kou en overvloedige regenval kunnen een behoorlijke impact hebben op de (ruw)voerproductie en daarmee op de melkproductie.

Inkomens gestegen in 2013

Naast de analyse van de melkveesector als geheel, vergeleken de onderzoekers de bedrijfseconomische prestatie van de melkveehouders. Over de gehele linie bleek het inkomen in 2013 hoger te zijn dan in 2012. Voornamelijk veroorzaakt door de hogere melkprijs. Maar de melkprijs is niet de enige factor die het inkomen bepaalt. De kostprijs is zeker zo bepalend. De onderzoekers brachten de kostprijzen voor melkproductie van de verschillende landen in beeld. Onderstaande figuur laat het voorlopige resultaat met verschillen in kostprijzen zien (in Amerikaanse dollars per kg ‘energy corrected milk’ (ECM)). We zien flinke verschillen wereldwijd. Deze verschillen zijn niet nieuw. Hooguit dat Nieuw Zeeland wat verdwenen is als ultiem lage kosten land. Maar de hoge kostprijzen zitten vooral in Europa, Noord Amerika en Oost Azië, met daar ook de hoogste melkprijzen.

wereldkaart.png

Het netwerk vat haar informatie samen op IFCN World-Dairy-Map-2014. Deze poster geeft een indruk van de melkproductie wereldwijd, met prijzen voor melk, voer en kostprijs voor melkproductie. Wil je een exemplaar van deze poster, stuur dan een e-mail naar michel.dehaan@wur.nl.

De Nederlandse bijdrage vanuit het project ‘Kostprijsvergelijking met het buitenland’ wordt mede gefinancierd door het Productschap Zuivel.